DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC106 Trollshovda

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Jacob Trålsman, Jacob Svedholm, Johan Trollstedt, Axel Lång

106. Trållshäfda GMR 1726
Erich Trållman Upland 30 10 gift
hjt Transp:t ifrån gref Ferssens Dragone Regemente wjd General Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.

106. Trålshåfda GMR 1735
Erich Trållman Uppland 39 19 gift
Af inwärtes Siukdom plågad, får afskied. Rotan praesenterat lego Karlen Jacob Johansson 22 år gammal född i Nyland, visiterad och god befunnen approberes.

106. Trålshåfda MR 1747
Eric Trålsman
bekommit afskied d: 27 aug: 1735. I stället samma dato antagen
Jac: Johansson Trålsman Nyl: 34 12 ogift

106. GMR 1761
Vacant

106. Trålshåfda GMR 1767
Jacob Trålsman
fåt afskied den 29 Augustii 1757.
Jacob Svedholm
insatt samma dag och befordrat til Corporall vid Lif Compagnie den 28 Junii 1759. i stället antagen den 15 Martii 1760
Johan Trållstedt Nyl: 27 7 gift

106. Trålshöfda GMR 1778
Johan Trålstedt Nyl: 38 18 5 7 gift

106. Trolshofda GMR 1782
Johan Trollstedt Nyl: 42 22 5 7 gift
Siuk i Landet

106. Trollshofda GMR 1785
Johan Trollstedt Nyl: 45 25 5 7 gift
Commenderad på Sveaborg, oförmögen at vidare tjena, får afskjed

106. Trollshofda GMR 1795
Axell Lång Nyl: 35 9 6 3½ gift
Siuk enligt Atest hemma i Landet

106. Trollshofda GMR 1800
Axel Lång Nyl: 40 14 6 3½ Gift

106. Trollshofda GMR 1804
Axel Lång Nyl: 43 17 6 3½ Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 269
Sold. Axel Lång f. 18.3.1760 Överlevde kriget
hu. Elisabeth Grönäng f. 1762
barn: Isaac, Elisabeth, Albertina, Gustava och Johan Lång

Sammanfattning
106. Trollshovda
Erich Trållman 12.10.1721-27.8.1735
Jacob Johansson Trålsman 27.8.1735-29.8.1757
Jacob Svedholm 29.8.1757-28.6.1759 Till Livkompaniet, korpral
Johan Trållstedt 15.3.1760-28.6.1785
Axel Lång 30.3.1786-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Trollshovda Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...