DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC103 Bredvik

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Bromarf, Nyland
Anders Dahlberg. Johan Bong, Isac Dahlqvist, Gabriel Bred

103. Bredwijk GMR 1726
Anders Bredvijk Stockholm 29 12 gift
hjt Transporterad ifrån gref Ferssens De Regemente wjd Gen: Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721.

103. Bredwjk GMR 1735
And: Bredwijk Stockholm 38 21 gift

103. Bredwijk MR 1747
Anders Brewijk
Dödt d: 10 Decembr: 1741. I deß ställe har Rotan d: 3 martii 1742 praesent:
Isaac Isaacss:n Dahlberg
som blifwit död i Helsingfors d: 25 Junii 1747.

103. GMR 1761
Anders Dahlberg 34 14
Commenderat på Flåttillen

103. Bredvik GMR 1767
Anders Dalberg
fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i des ställe är efter Rotarnes Öfverens Kommelse hit flyttad ifrån N:o 108 den 15 Martii 1760
Johan Bong Nyl: 27 7 gift
Approberas och Avancerad til Corporal för N:o 112 d: 25 September 1767. Denna Rota således
Vacant

103. Bredvik GMR 1778
Johan Bång
avancerat till Corporal den 29 Septembr 1767, och Transporterad till N:o 112 den 10 Octobr 1767, I stället insatt den 11 Februarii 1768
Isac Dahlqvist Nyl: 34 10 5 7 gift

103. Bredvik GMR 1782
Isach Dahlqvist Nyl: 38 14 5 7 gift

103. Bredvik GMR 1785
Isac Dalqvist Nyl: 41 17 5 7 gift

103. Bredvik GMR 1795
Isac Dalqvist Nyl: 51 27 5 8 gift

103. Bredvik GMR 1800
Isac Dalqvist Nyl: 56 32 5 8 Gift
Gammal och årklös, får afsked med anmälan till underhåll, såvida äfven tjenstgjordt under Kriget.

103. Bredvik GMR 1804
Isac Dahlquist Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället d: 1a Julii Samma år införd Rotans egen Reserv N:o 52.
Gabriel Bred Nyland 32 5 5 7 -
Annotation för Dahlquist: Gammal, årcklös, får afsked med anmälan til underhåll
Isac Dahlquist dog 14.5.1805
Gabriel Bred slutade och flyttade till Kimito 1806

Bromarf KB 1804-1809 pag. 15
Sold. Isak Qvist f. 6.10.1779 d. 1808-1809 under kriget
hu. Lisa Mattsdr. f. 1775
barn: Eva, Maria Lisa (död 1810) och Helena

Sammanfattning
103. Bredvik
Anders Bredwijk 12.10.1721-10.12.1741 Död i fält
Isaac Isaacsson Dahlberg 3.3.1742-25.6.1747 Död i Helsingfors
Anders Dahlberg 1747-21.1.1763
Johan Bong 15.3.1760-10.10.1767 Till N:o 112
Isac Dahlqvist 11.2.1768-30.6.1800
Gabriel Bred 1.7.1800-1806
Isak Qvist 1806-1808/1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldatängen (45) med ett torp invid (55) i Bredvik Bromarv Nyland. Historisk karta: Läs mera...