DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC101 Gundby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Petter Fagerman, Johan Granqvist, Hindrich Gundberg, Hans Gunnar, Anders Strömberg

101. Gundbÿ GMR 1726
Christer Carlsson Nyland 23 3½ gift
Nÿlegd af Rothan praesent: d: 24 Jan: 1723.

101. Gundbÿ GMR 1735
Christer Gundberg Nyland 32 12 gift
(Christer Carlsson Gundberg)

101. Gundby MR 1747
Christer Gundberg
Dödt wid Rotan d: 16 Januar: 1742. Samma år d: 3 martii inskrifwen Bonde Sonen
Gustaf Johanss:n Hielte
I hwars ställe är leigd af d: 6 Februarii 1746 praesenterad
Petter Hindrichsson Fagerman Nyl: 26 1 ogift

101. GMR 1761
Vacant

101. Gundby GMR 1767
Petter Fagerman
dödt d: 16 Augustii 1748
Johan Granqvist
antagen d: 25 Junii 1754. befordrad till Artilleriet den 15 October 1759.
Hindrich Gundberg
efter Rotans begiäran hit flyttad ifrån N:o 88 den 23 Martii 1759. i stället antagen den 29 Martii 1764
Hans Gunnar Nylen: 32 3 gift

101. Gundby GMR 1778
Hans Gunnar Nyl: 43 14 5 10 gift

101. Gundby GMR 1782
Hans Gunnar Nyl: 47 18 5 10 gift
Gammal och utsläpad, får afsked

101. Gundby GMR 1785
Hans Gunnar
Förafskedad vid General Munstringen den 3 Julii 1782: I stället den 30: ejusdem utur vargernings Njummern 47 införd
Anders Strömberg Nyl: 57 3 5 7 ogift
(Enligt kyrkoboken heter han Alexander Strömberg. Åldern här är en felskrivning. Han var vid generalmönstringen 27 år vilket stämmer bättre med följande då det är frågan om samma karl)

101. Gundby GMR 1795
Anders Strömberg Nyl: 38 13 5 6½ gift

101. Gundby GMR 1800
Anders Strömberg Nyl: 43 18 5 6½ Gift
Siuk Landet

101. Gundby GMR 1804
Anders Strömberg Nyl: 46 21 5 6½ Gift
Annotation för Strömberg: Svag och sjuklig får afsked

Tenala KB 1804-1809 pag. 71
Sold: Fredric Dryg f. 18.8.1766 d. 24.12.1808 Torneå
”död på siukhuset i Torneå under Kriget 1808 24/12”
hu. Beata Ericsdr. f. 1776
barn: Eric (död 1808)

Sammanfattning
101. Gundby
Christer Carlsson Gundberg 24.1.1723-16.1.1742 Död vid rotan
Gustaf Johansson Hielte 3.3.1742-6.2.1746 Bondeson
Petter Hindrichsson Fagerman 6.2.1746-16.8.1748 Död
Johan Granqvist 25.6.1754-15.10.1759 Befordrad till artilleriet
Hindrich Gundberg 23.3.1759-29.3.1764
Hans Gunnar 29.3.1764-3.7.1782
(Anders) Alexander Strömberg 30.7.1782-25.6.1804
Fredric Dryg 1804-24.12.1808 Död i fält i Torneå