DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC100 Kämpbacka

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Kämpbacka: Claes Hindersson, Kocksby: Jacob Mårtensson, Rådkila: Mattz Pärsson

100. Kiämpbacka GMR 1726
Johan Beck Westerbottn 33 8 Ogift
på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721 wed Gen: Munst: hjt understucken af H: Gref Ferssens Dragone Regemente.

100. Kiämpbacka GMR 1735
Johan Bäck Wästerbotn 43 18 gift
Får afskied för Hemmans bruk, betalar 1 D: S:nt til Krigsmans huset. Praesenterat uti sit ställe Lego Karlen Anders Kiämpe 20 år gl:, född i Nyland, visiterad, approberas.

100. EMR 1743
Anders Kiämpe - 28 8 -

100. Kiämpbaka GMR 1747
Anders Kiämpe Nyland 32 12 gift

100. Kempbacka BCMR 1758
Anders Kempe Nyl: 42 22 gift
Commenderad til Pommern

100. Kiämpbacka GMR 1767
Anders Kiämpe
fådt afskied år 1761 den 14 Maji, i stället år 1762 d: 10 martii antagen
Hinric Nyström Nyl: 29 5 gift

100. Kiämpbacka GMR 1778
Hinric Nyström Nyl: 40 16 gift

100. Kiämpbacka GMR 1782
Hinric Nyström Nylänning 44 20 5 9 gift

100. Kiämpbacka GMR 1785
Henric Nyström Nyl: 47 23 5 9 gift

100. Kämpbacka saknas i GMR 1790

100. Kämpbacka GMR 1795
Jacob Pragt Nylän: 35½ 5½ 5 9 gift

100. Kiempbacka GMR 1800
Jacob Pragt Nylänninge 40½ 22 5 9 gift
ofärdig, får afsked

100. Kiämpbacka GMR 1804
Jakob Pragt
Erhöll afsked d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsinge malm; I dess ställe vid recruteringen d: 9 Februarii 1801 antagen och aproberad Legokarlen
Alexander Torn Nylänning 26 3⁵⁄₁₂ 5 8½ gift

FLFK 1810-1812
100. Alex: Torn Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808.
Aflönt med d: 10 S.M:

Ingå KB 1805-1810, Pag. 250, Rådkila Skallas (OBS torp i Rådkila)
Sold. N:o 100
Alexander Torn 15.11.1778 +är borta efter fält tåget
hu. Sara Johans dr. 1776
dr. Lovisa Alex: dr. 1801
dr. Anna Caisa Alex: 1803
(fram till 1810 hade Alexander Torn inte återkommit från kriget. Han har förmodligen dött. Änkan bodde kvar på torpet ännu 1810 medan den äldsta dotter flyttade till Karis 1810 som nio åring.)

Sammanfattning
100. Kämpbacka
Johan Bäck 12.10.1721-28.8.1735 hade hemmansbruk
Anders Kiämpe 28.8.1735-14.5.1761
Henric Nyström 10.3.1762-ca.1788
Jacob Pragt 1789-30.6.1800
Alexander Torn 9.2.1801-1808/1809 Borta, död?