DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC099 Kämpbacka

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Kämpbacka: Michel Ohlsson, Erich Mattsson, Mårten Ersson

99. Kiämpbacka GMR 1726
Esbiörn Noorberg Westgiötland 40 20 gift
nylegd, af Rothan praesenterad d: 4 Marti 1724.

99. Kiämpbacka GMR 1735
Esbiörn Norberg Wästergiötl: 50 30 gift

99. EMR 1743
Johan Kihlmarck - 22 3⅔ -

99. Kiämpbaka GMR 1747
Esbiörn Nordberg
bekommit interims afsked d: 20 Februari 1740, i stället har Rotan praesenterad d: 28 Martj samma åhr Lego Karl:
Johan Kihlmark Nyland 25 7 gift

99. Kempbacka BCMR 1758
Johan Kihlmarck Nyl: 35 17 gift
Commenderad til Pommern

99. Kiämpbacka GMR 1767
Johan Kihlmarck
dödt år 1762 den 3 Novembr: i stället år 1766 d: 23 Septembr: antagen
Jacob Kiämp Nyl: 22 1 gift

99. Kiämpbacka GMR 1778
Jacob Kiämpe Nyl: 33 12 gift

99. Kiämpbacka GMR 1782
Jacob Kiämpe Nylänning 37 16 5 11½ gift
Siuklig af beständig Ryggwärck, enl: itaygan kan eij widare tiena, får afsked.

99. Kiämpbacka GMR 1785
Jacob Kiämpe
I stället hit insatt den 30 Julii 1782 approberade Karlen ifrån Compagniets Varger:s N:o 44
Emanuel Strand Nyl: 28 3 5 7 gift

99. Kämpbacka saknas i GMR 1790

99. Kämpbacka GMR 1795
Emanuel Strand Nyl: 36 15½ 5 7 gift

99. Kiempbacka GMR 1800
Emanuel Strand Nylän: 42½ 22 5 7 gift

99. Kiämpbacka GMR 1804
Emanuel Strand Nylänning 46½ 26 5 7 gift

FLFK 1810-1812
99. Em: Strand Afpoleterad till Töls Lazarette d: 20 Februarii 1808.
Aflönt för 14 Dagar.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 176, Kämpbacka Soldater
Sold. N:o 99
Immanuel Strand 6.6.1757
hu. Gretha Ands: dr. 1757
S. Adam Immanuelss. 1795
dr. Maria Helena Eman: dr. 1788
(Emanuel Strand återkom från kriget och familjen bodde kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
99. Kämpbacka
Esbiörn Norberg 4.3.1724-20.2.1740
Johan Kihlmark 28.3.1740-3.11.1762 Död
Jacob Kiämpe 23.9.1766-3.7.1782
Emanuel Strand 30.7.1782-17.9.1809 Överlevde kriget