DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC098 Gummarsbacka

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Gummarsbacka: Claes Jacobsson, Olof Erichsson, Billskog: Hindrich Ersson

98. Gunnarbacka GMR 1726
Erich Roth Dalarne 43 9 gift
på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken wed General Munstringen af H: Gref Ferssens De Regemente.
(på Runslingan Ståndsdragoner anges han vara från Västergötland)

98. Gummarbacka GMR 1735
Erich Roth
bekommit afsked d: 15 December 1731 för deß Lamhet på Wänstra Armen, i stället Rotan praesenterat d: 17 Febr: 1733 drängen
Hans Färdig Nyland 26 2½ gift

98. EMR 1743
Hans Färdig - 34 10½ -

98. Gummarbacka GMR 1747
Hans Färdig Nyland 38 14½ gift

98. Gummarbacka BCMR 1758
Corpor:
Johan Awen Swerige 28 2 gift
Commenderad till Pommern

98. Gummarbacka GMR 1767
Hans Färdig
fådt afskied år 1757 den 29 aug: i stället samma dag hit flyttadt ifrån N:o 66
Corporal
Joh: Awéen
befordrad till Munsterskr(ifvare) på Extra stat i Pommern år 1758, i stället 1759 den 23 martii antagen
Anders Gumberg
dödt år 1763 d: 16 Febr: i stället år 1767 d: 1 aprill antagen
Anders Bergström Nyl: 26½ ½ gift

98. Gummarbacka GMR 1778
Anders Bergström Nyl: 38 12 gift

98. Gummarbacka GMR 1782
Anders Bergström Nyl: 42 16 5 6½ gift

98. Gummarbacka GMR 1785
Anders Bergström Nyl: 45 19 5 6½ gift

98. Gummarbacka GMR 1790
Anders Bergström Nyl: 50 22¾ 5 7 gift
Siuk

98. Gummarbacka GMR 1795
Anders Bergström Nyl: 54½ 28¾ 5 7 gift
Giordt sista Kriget, nu mera Döf, orklös och Sjuklig, får afskied och underhåll.

98. Gummarbacka GMR 1800
Anders Bergström
erhölt afskied den 26 Junij 1795 vid General Munstringen å Helsinge malm. I stället antagen och approberad den 12 Februarij 1796 vid Recruteringen drengen
Hans Wacker
rymd den 12 martij 1797. I stället införd från N 54 approberade Vargerings Karlen den 21 augustij 1797
Daniel Trygg Nylänn: 34 12⅓ 5 7 gift

98. Gummarbacka GMR 1804
Daniell Trygg Nylänning 38 16⅓ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
98. Dan: Trygg inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 101, Gummarbacka Soldater
Soldaten N:o 98
Daniel Trygg 1766
hu. Sophia Johs: Dr. 1763
S. Gabriel Danielss. 1793
S. Daniel Fredr: Danielss. 1798
(Daniel Trygg återkom från kriget och familjen bodde kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
98. Gummarsbacka
Erich Roth 12.10.1721-15.12.1731
Hans Färdig 17.2.1733-29.8.1757
Johan Avéen 29.8.1757-1758 till mönsterskrivare
Anders Gumberg 23.3.1759-16.2.1763 Död
Anders Bergström 1.4.1767-26.6.1795 underhåll
Hans Wacker 12.2.1796-12.3.1797 rymd
Daniel Trygg 21.8.1797-17.9.1809 Överlevde kriget