DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC096 Prålsbacka

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Prålsbacka: Michell Mattsson, Hans Larsson, Botans: Hindrich Andersson

96. Prålsbacka GMR 1726
Michel Prål Nyland 28 2½ gift

96. Prålsbacka GMR 1735
Michl Prål Nyland 38 13 -

96. EMR 1743
Michel Pråhl - 46 21 -

96. Prålsbaka GMR 1747
Michel Pråhl Nyland 50 25 gift
Karl: kan än några åhr tjena.

96. Prålsbacka BCMR 1758
Hans Prålsberg Nyl: 38 8 gift
Blir stående

96. Prålsbacka GMR 1767
Michel Prål
fådt afskied 1750 den 11 Januarii, i stället samma år den 25 aug: antagen
Hans Prålsberg Nyl: 47 17 gift

96. Prålsbacka GMR 1778
Hans Prålsberg
afskiedad vid Besichtings och Cassations Munstringen den 9 martii 1773. I stället antagen den 26 aprill samma år Legokarlen
Hinric Prålman Nyl: 30 5¼ gift

96. Prålsbacka GMR 1782
Hinric Prålman Nylänning 34 9¼ 5 7 gift

96. Prålsbacka GMR 1785
Henric Prålman Nyl: 37 12¼ 5 7 gift

96. Prålsbacka saknas i GMR 1790

96. Prålsbacka GMR 1795
Isac Lillia Nylän: 24½ 5½ 5 9 gift

96. Prålsbacka GMR 1800
Isac Lillia Nylänninge 29½ 11¼ 5 9 gift

96. Prålsbacka GMR 1804
Isak Lilja Nylänning 33½ 15¼ 5 9 gift

FLFK 1810-1812
96. Isack Lilja Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808.
Aflönt med d: 10 S.M.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 224, Prålsbacka Torpare, Söderkulla
Sold. N:o 96
Isaac Lilja 1770
hu. Anna Joh:sdr. 14.3.1760 +6.12.1808
S. Gabriel 1793
S. Gustaf 1795
S. Carl Henric 1797
dr. Cathr: Charlotta 1799
S. Justus Vilhelm 1802
S. Anders Joh: Isaacsson 1791
(Isac Lilja överlevde kriget men hade under tiden blivit änkling 1808. Han flyttade ut ur torpet med de hemmavarande barnen 1810.)

Sammanfattning
96. Prålsbacka
Michel Pråhl 1723-11.1.1750
Hans Prålsberg 25.8.1750-9.3.1773
Henric Prålman 26.4.1773-1789
Isac Lilja 1789-17.9.1809 Överlevde kriget