DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC095 Domarby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Domarby: Hindrich Thomasson, Mattz Ersson, Hindrich Jacobsson, Hans Hindersson

95. Domarby GMR 1726
Erich Domare Nyland 30 14 gift

95. Domarby GMR 1735
Eric Domare Nyland 40 24 gift

95. EMR 1743
Hinrich Domarström - 30 5 -

95. Domarby GMR 1743
Erik Domare
bekommit Interims afsked d: 3 Novembr: 1738, i stället har Rotan samma dagpraesent: Lego Karl:
Hindrik Domarström Nyland 32 9 gift

95. Domarby BCMR 1758
Henrich Domarström Nyland 42 19 gift
Commenderad til Pommern

95. Domarby GMR 1767
Hindric Domarström
dödt år 1762 den 15 aprill, i stället är 1754 (sic!) den 25 Februarii antagen
Gabriel Stenström Nyl: 34½ 3½ gift

95. Domarby GMR 1778
Gabriel Stenström
förafskiedad vid Besichtings och Cassations Munstringen den 9 martii 1773. I stället samma dag antagen Legokarlen
Jacob Domström Nyl: 27 5¼ gift

95. Domarby GMR 1782
Jacob Domström Nylänning 31 9¼ 5 7 gift

95. Domarby GMR 1785
Jacob Domström Nyl: 34 12¼ 5 7 ogift

95. Domarby saknas i GMR 1790

95. Domarby GMR 1795
Jacob Domström Nyl: 43 20½ 5 7 gift

95. Domarby GMR 1800
Jacob Domström Nylän: 48½ 27⅙ 5 7 gift

95. Domarby GMR 1804
Jakob Domström Nylänning 52½ 31⅙ 5 7 gift
Rask och Duktig, står qvar på begäran till nästa mönstring.

FLFK 1810-1812
95. Jacob Domström Afpoleterad till Töls Lazarett d: 16 Februarii 1808.
Aflönt för 9 Dagar.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 288, Torbacka Soldater
Sold. N:o 95 hör till Domarby
Jacob Domström 4.7.1752
hu. Caisa Johansdr. 29.9.1767
dr. Maja Stina Jacobsdr. 1799
dr. Anna Lovisa 1808
(Jacob Domström återkom från kriget och familjen ser ut att ha varit kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
95. Domarby
Erich Domare 1712-3.11.1738
Henrich Domarström 3.11.1738-15.4.1762 Död i fält
Gabriel Stenström 25.2.1764-9.3.1773
Jacob Domström 9.3.1773-17.9.1809 Överlevde kriget