DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC094 Torbacka

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Torbacka: Hindrich Ersson, Mårten Hindersson, Anders Hindersson

94. Torbacka GMR 1726
Jonas Hufvudman Östergiötland 31 13 gift
på Rådman Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens De Regemente.

94. Thorbacka GMR 1735
Jonas Hufvudman
bekommit afskied d: 19 nov: 1729, i stället har Rotan praesenterad d: 30 Junii 1730 drängen
Johan Nötsten Nyland 24 4⅓ Gift
(i KB / HFL går han under namnet Nötstedt)

94. EMR 1743
vacant
Förra Karlen död 1742, nu antagen Hindrich Jacobßon ifrån Rotan N:o 108 med Rotans tilstånd, Hindrich Jacobßon 20 åhr gammal.

94. Thorbaka GMR 1747
Johan Nötsten
död d: 1 Septb: 1742, i stället har Rotan praesenterad d: 29 Septb: 1743 Leg: Karl:
Hindrik Grefberg Nyland 24 4 ogift

94. Torbacka BCMR 1758
Henrich Grefberg Nyl: 34 14 gift
Commenderad til Pommern

94. Torbacka GMR 1767
Hindric Grefberg Nyl: 44 20 gift
Karl God

94. Torbacka GMR 1778
Hinric Grefberg
erhållit afskied vid Besichtings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773 med anmälan till dubbelt underhåll. I stället antagen samma år den 20 Martii Legokarlen
Eric Degerström Nyl: 25 5¼ gift

94. Thorbacka GMR 1782
Eric Degerström
wid Recreuteringen d: 15 Martii 1781 för afskedad och ut bytter, emot Lego Karlen som då S: D: i stellet insattes
Hans Skarp Nylänning 25 1¼ 5 7 ogift

94. Thorbacka GMR 1785
Hans Skarp Nyl: 28 4¼ 5 7 gift

94. Torbacka saknas i GMR 1790

94. Thorbacka GMR 1795
Hans Skarp Nyl: 36 13½ 5 7 gift

94. Thorbacka GMR 1800
Hans Skarp Nylänn: 42½ 19¼ 5 7 gift

94. Thorbacka GMR 1804
Hans Skarp Nylänning 46½ 23¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
94. Hans Skarp inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. Torbacka Soldater
Sold. N:o 94
Hans Skarp 28.2.1757 +1809 i fält
Enk. Maria Johansdr. 3.2.1762
S. Jac: Hansson Skräddarel. 1788
dr. Christ: Lovisa Hansdr. 1796
dr. Anna Sophia Hansdr. 1803
dr. Hedvig Henrica Hansdr. 1805
Son Eric Joh: Hansson 1785
dr. Maria Hansdr. 1783
Ddr. Cathari(n)a Christina 1808
(Hans Skarp dog i fält men änkan med de yngsta av barnen ser ut att ha bott kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
94. Torbacka
Jonas Hufvudman 12.10.1721-19.11.1729
Johan Nötsten 30.6.1730-1.9.1742 Död i fält
Henrich Grefberg 29.9.1743-9.3.1773 dubbelt underhåll
Eric Degerström 20.3.1773-15.3.1781
Hans Skarp 15.3.1781-1809 Död i fält