DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC093 Stubböle

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Stubböle: Jacob Ersson, Anders Jakobsson, Rankila: Hustru Anna Enkia

93. Ståbböhle GMR 1726
Anders Lindgren Westmanland 31 9 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens Drag:e Regemente.
Karlen hörer eij wäl, rotan will ställa annan Karl, får afskied.

93. Stubböhle GMR 1735
Anders Holmberg
af Rotan Praesenterat d: 9 Sept: 1727, som med döden afled d: 7 april 1732, i deß ställe igen af Rotan praesenterad d: 6 Maii 1734 drängen
Erich Åman Nyland 24 1⅓ gift

93. EMR 1743
Jacob Öhman - 25 1½ -

93. Stubböhle GMR 1747
Erik Åman
död blefwen d: 17 Decembr: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 26 Martj 1742 Lego Karl:
Jacob Öman Nyland 29 5 ogift

93. Stubböle BCMR 1758
Jacob Öman Nyl: 39 15 ogift
Commenderad til Pommern

93. Stubböhle GMR 1767
Jacob Öman
fången år 1757 och derifrån Rancionerat sig sielf, samt hemkommit till Rotan år 1758 den 21 Julii, fådt afskied år 1763 den 10 Martii vid Besichtings och Cassations Munstringen, och anmäld till underhåld, i stället år 1764 den 25 februarii antagen
Jacob Månberg Nyl: 25½ 3½ gift

93. Stubböle GMR 1778
Jacob Månberg Nyl: 36 15 gift

93. Stubböle GMR 1782
Jacob Månberg Nylänning 40 19 6 - gift

93. Stubböle GMR 1785
Jacob Månberg Nyl: 43 22 6 - gift

93. Stubböle saknas i GMR 1790

93. Stubböle GMR 1795
Anders Ehn Nyl: 44 6 5 9 gift

93. Stubböle GMR 1800
Anders En Nylän: 43 11¼ 5 9 gift
Ofärdig, får afskied

93. Stubböle GMR 1804
Anders En
Erhöll afsked d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsinge malm; i dess ställe samma dag insatt Rotens aproberade vargerings Karl
Isak Mört Åbolän 27 4 5 7 gift

FLFK 1810-1812
93. Isack Mört inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 271, Stubböle Soldater
Sold. N:o 93
Isaac Mört 1776
hu. Caisa Gabrielsdr. 1772
dr. Anna Lovisa Isaacsdr. 1804
dr. Catharina Elis. Isaacsdr. 1807
(Isac Mört återkom från kriget och familjen flyttade från torpet till Kyrkslätt 1810.)

Sammanfattning
93. Stubböle
Anders Lindgren 12.10.1721-8.6.1726
Anders Holmberg 9.9.1727-7.4.1732 Död
Erich Åman 6.5.1734-17.12.1741 Död i fält
Jacob Öman 26.3.1742-10.3.1763 underhåll
Jacob Månberg 25.2.1764-1788/1789
Anders En 1789-30.6.1800
Isac Mört 30.6.1800-17.9.1809 Överlevde kriget