DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC092 Ålkila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Ålkila: Jacob Hindersson, Hustru Anna, Rådkila: Hans Thomasson

92. Åhlkijhla GMR 1726
Erland Strandman Westmanland 31 9 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transporterad af H: Gref Ferssens De Regemente.

92. Åhlkjla GMR 1735
Erland Strandman Wästmanland 41 19 gift

92. EMR 1743

vacant
Förra Karlen död 1742, nu präsenterad Lars Forsman, 20 åhr gammal som antages.

92. Åhlkihla GMR 1747
Erland Strandman
död blefwen d: 10 octobr: 1742, i stället har Rotan d: 29 Sept:br: 1743 stält Lego Karl:
Lars Forsman
som sedermehra d: 22 octobr: samma åhr afgått till Nylands Dragone Reg:te dit han tillförne warit städzslat, af En Rusthållare Åhr 1744 d: 27 Sept:br: är hit plasirad Corporal: ifrån N:o 87
Anders Spof Reval 39 21 gift

92. Åhlkijla BCMR 1758
Erich Åhlström Nyl: 23 2 ogift
Commenderad til Pommern

92. Åhlkijla GMR 1767
Anders Spof
Corporal som år 1751 d: 13 Maji blifvit transporterad till N:o 85, i stället år 1752 den 17 Sept: antagen
Johan Renström
som år 1756 den 13 Januarii är transporterad till N:o 111, i stället samma dag antagen
Eric Åhlström
fången 1759 d: 19 Januarii, i stället år 1766 den 3 september antagen
Hinric Blomberg Nyl: 25 1 gift

92. Åhlkila GMR 1778
Hinric Blomberg Nyl: 36 12 gift

92. Åhlkila GMR 1782
Hinric Blomberg Nylänning 40 16 5 10 gift

92. Åhlkila GMR 1785
Henric Blomberg Nyl: 43 19 5 10 gift

92. Ålkila saknas i GMR 1790

92. Ålkila GMR 1795
Henric Blomberg Nyl: 52½ 22½ 5 10 gift
Bevistat sista Kriget, tjent berömligt, nu siuklig och orkelös, får Afskied och anmäles till underhåll.

92. Ålkila GMR 1800
Henric Blomberg
erhölt afskied vid General Munstringen den 26 Juni 1795. Samma dag i stället insatt Rotans approberade wargerings Karl
Johan Plom Nylänninge 28 10¼ 5 8 gift

92. Ålkila GMR 1804
Johan Plom Nylänning 32 14¼ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
92. Joh: Plom Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808.
aflönt med d: 10 S.M.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 252, Rådkila Soldater
Sold. N:o 92
Johan Plom 15.6.1772
hu. Anna Hansdr. 12.6.1768 +20.4.1808
dr. Maria Joh:sdr. 1800 +1807
S. Johan Fredric Joh:s. 1805 +1805
dr. Anna Greta Joh:sdr. 1806
(Johan Plom återkom från kriget men två av barnen och hustrun hade då dött. Endast den yngsta dottern var vid livet vid hemkomsten.)

Sammanfattning
92. Ålkila
Erland Strandman 12.10.1721-10.10.1742 Död i fält
Lars Forsman 29.9.1743-22.10.1743 till Nyl.&Tav. Dragonreg.
Anders Spof 27.9.1744-13.5.1751 till N:o 85
Johan Renström 17.9.1752-13.1.1756 till N:o 111
Eric Åhlström 13.1.1756-19.1.1759 fången
Henric Blomberg 3.9.1766-26.6.1795 underhåll
Johan Plom 26.6.1795-17.9.1809 Överlevde kriget