DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC091 Halvdels

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Halvdels: Hindrich Ersson, Erich Hansson, Rankila: Hustru Anna Enkia

91. Halfdehls GMR 1712
Jacob Ohlson Grefve

91. Halfdehls GMR 1726
Jacob Grefve Salberg 39 21 gift
qwarblifwit i landet under Ryska tijden effter Regementet 1713 men sig infunnit igen d: 25 Novembr: 1721 till Compag: och sin förra Rotha.

91. Halfdels GMR 1735
Jacob Grefve Sahlberg 49 31 gift
(Det är lite oklart varifrån han är? Det finns ingen ort med namn Salberg eller Sahlberg runt Östersjön. Det närmaste det kunde syfta till är Sahlenborg / Sahlenburg i nuvarande Cuxhaven som under den tiden låg strax norr om det svenska Bremen-Verden.)

91. EMR 1743
Jacob Grefve - 57 39 -
Casseras, får afskied.

91. Halfdels GMR 1747
Jacob Grefwe
Cassarat och förafskedat wed Embarqueringz Mönstringen i Tenala d: 29 Sept:br: 1743. I stället har Rotan praesenterat d: 23 Junii 1744 Lego Karl:
Simon Grefve Tawastland 28 3 gift

91. Halfdehls BCMR 1758
Henrich Kihlström Nyl: 24 6 gift
Commenderad til Pommern

91. Halfdehls GMR 1767
Simon Grefve
fådt afskied år 1750 den 11 Januarii, i stället år 1752 d: 6 Martii antagen
Hinric Kihlström
fången år 1757 och derifrån eij återkommit, i stället år 1767 d: 13 aprill antagen
Mårten Hagman Nylän: 21½ ⁵⁄₁₂ ogift

91. Halfdels GMR 1778
Mårten Hagman Nyl: 32 11 gift

91. Halfdels GMR 1782
Mårten Hagman Nylänning 36 15 5 8 gift

91. Halfdels GMR 1785
Mårten Hagman Nyl: 39 18 5 8 gift

91. Halvdels saknas i GMR 1790

91. Halfdels GMR 1795
Mårten Hagman Nyl: 50 27 5 7 gift

91. Halfdels GMR 1800
Mårten Hagman
Afgången genom döden den 22 December 1798. I stället insatt den 24 December Rotans approberade vargerings Karl
Anders Pihl Nylänning 28½ 6¼ 5 8 gift

91. Halfdels GMR 1804
Anders Pihl Nylänning 32½ 10¼ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
91. And: Pihl Till sjukhuset d: 20 Junii. Återkommen d: 26 Julii.
Aflönt från och med S.D.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 112, Halfdels Soldater
Sold. N.o 91
Anders Pjl 24.11.1771
hu. Juljana Henr;sdr. 4.9.1772
sdr. Maja Lovisa 1797
sdr. Eva Stina 1800
S. Anders Johan 1803
dr. Anna Gustava Joh:sdr, 1806 +1807
(Anders Pihl återkom från kriget vilket inte framgår i KB:n. Han dog 9.6.1835.)

Sammanfattning
91. Halvdels
Jacob Ohlson Grefve 1705-29.9.1743
Simon Grefve 23.6.1744-11.1.1750
Henrich Kihlström 6.3.1752-1757 Fången i Pommern
Mårten Hagman 13.4.1767-22.12.1798 Död
Anders Pihl 24.12.1798-17.9.1809 Överlevde kriget