DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC090 Knappa

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Knappa: Hindrich Ohlsson, Hans Jacobsson, Västersolberg: Hans Thomasson

90. Knappa GMR 1726
Sven Hasselskog Elfsborg 27 8 gift
hjt Transporterad wid Gen: Munst: på Rådmans Öhn d: 12 Octobr: 1721 af H: Gref Ferssens De Regemente.

90. Knappa GMR 1735
Svän Hässelskog Elfsborgs Lähn 37 19 gift

90. EMR 1743
Swen Hässelskog - 45 27 -

90. Knappa GMR 1747
Swen Hasselskog Elfsborgs lähn 49 31 gift
Karlen något lomhörd men står tils widare.

90. Knappa BCMR 1758
Erich Rikenberg Nyland 28 8 gift
Commenderad til Pommern

90. Knappa GMR 1767
Sven Haselskog
fådt afskied år 1750 den 11 Januarii, i stället samma år den 2 Maji antagen
Eric Rikenberg Nyl: 37 17 gift

90. Knappa GMR 1778
Eric Rikenberg
förafskiedad vid Besichtings och Cassations Munstringen den 9 martii 1773 med anmälan till enkelt underhåll. Samma dag i stället antagen Legokarlen
Eric Hurtig
som dödt den 5 Januarii 1778. I stället den 5 aprill samma år insatt Wargiernings Karlen från Wargiernings N:o 64
Anders Hasselberg Nyl: 27 - ogift

90. Knappa GMR 1782
And: Hasselberg Nylänning 31 9 5 8 gift

90. Knappa GMR 1785
Anders Hasselberg Nyl: 34 12 5 8 gift

90. Knappa saknas i GMR 1790

90. Knappa GMR 1795
Anders Hasselberg Nyl: 43½ 16 5 8 gift

90. Knappa GMR 1800
Anders Hasselberg Nylänning 48½ 22⅙ 5 8 gift

90. Knappa GMR 1804
Anders Hasselberg Nylänning 52½ 26⅙ 5 8 gift
Duktig och Rask, står qvar till nästa Mönstring.

FLFK 1810-1812
90. And: Hasselberg Afpoleterad till Töls Lazarette d: 16 Februarii 1808.
Aflönt för 9 Dagar.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 159, Knappa Soldater
Sold. N:o 90
And: Hasselberg 1751 +0.3.1808 död i Wiborg
hu. Maria Johansdr. 14.7.1755 +24.11.1809
S. Johan Andersson 1795 tvill:
S. Anders Andersson 1795 tvill:
d: Maja Stina And:dr 1785
(Anders Hasselberg återkom inte. Han blev på lasarettet och där troligen fången och förd till Viborg där han dog. Änkan dog följande år och tvillingsönerna flyttade ut ur torpet medan dottern stannade kvar.)

Sammanfattning
90. Knappa
Sven Hasselskog 12.10.1721-11.1.1750
Eric Rikenberg 2.5.1750-9.3.1773 underhåll
Eric Hurtig 9.3.1773-5.1.1778 Död
Anders Hasselberg 5.4.1778-0.3.1808 Död i fält