DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC089 Knappa

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Knappa: Mattz Nielsson, Erich Pärsson, Hindrich Andersson

89. Knappa GMR 1726
Pehr Tång
hjt Transporterad wid Gen: Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 af H: Gref Ferssens Dragone Regemente, hwilken d: 5 Decembr: 1724 blef död wed Rothan.
(enligt Ståndsdragoner Runslingan hette han Jöns Tång, från Västergötland)
Rotan instält Hindrik Erson, 28 åhr gl:, född uti Nyland, frisk, approberas.

89. Knappa GMR 1735
Hind: Tysk Nyland 36 9 gift
antagen wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726

89. EMR 1743
Hinrick Tysk - 44 17

89. Knappa GMR 1747
Hindrik Tysk
död blefwen d: 4 Maij 1745, i stället har Rotan d: 7 aug: 1746 Praesent: Lego Karl:
Jacob Tysk Nyland 19 1 ogift

89. Knappa BCMR 1758
Jacob Tysk Nyl: 29 11 gift
Commenderad til Pommern

89. Knappa GMR 1767
Jacob Tysk
fången år 1757 och derifrån eij åter kommit, i stället år 1766 d: 8 Martii hit transporterad ifrån N:o 1 medan vid 1sta Corporalskapet och N:o 17 är Corporal hvilcken är leigd Karl
Corp:
Carl Joh: Segersvärd Nyl: 15⅔ 5⅔ -
Approberas uppå Rotans anhållan så mycket mer som hans farfar varit Capitaine vid Compag:

89. Knappa GMR 1778
Corporal
Carl Johan Segersvärd
erhållit afskied den 6 Sept: 1773. Samma dag i stället till Soldat antagen Legokarlen
Olof Knappström
som dödt den 17 Septembr: 1775. I stället den 24 Maji 1776 hit transporterad ifrån N:o 48 Clarinett Blåsaren
Eric Johan Lax Nyl: 27 11 ogift

89. Knappa GMR 1782
Clarinet Blåsarn
Eric Johan Lax Nylänning 31 15 6 - ogift

89. Knappa GMR 1785
Clarinette Blåsare
Eric Johan Lax
Befordrad till Rustmästare vid detta Compagniets Vargering den 26 Junii 1783: Samma dag hit i stället insatter till Soldat approberade Karlen ifrån Compag:ts Vargerings Nummer 46
Henric Svänsk Nyl: 25 2 5 8 gift

89. Knappa GMR 1790
Henric Thorberg
afförd d: 4 Februari 1789. I stället insatt Rotans Approberade Reserf ifrån Wargerings N:o 46
Henric Ask Nyl: 23 1 5 7½ ogift

89. Knappa GMR 1795
Henric Ask Nylän: 27½ 5½ 5 7½ gift

89. Knappa GMR 1800
Henric Ask Nylänninge 33½ 13⅓ 5 7½ gift

89. Knappa GMR 1804
Henrik Ask Nylänning 37½ 17⅓ 5 7½ gift

FLFK 1810-1812
89. Hend: Ask inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 159, Knappa Soldater
Sold. N:o 89
Henr: Ask 1767
hu. Cathr. Pettersdr. 1753
(Henric återvände från kriget men det framgår inte ur ovannämnda KB. Han dog i Knappa i Degerby 24.4.1819 medan änkan dog 1833.)

Sammanfattning
89. Knappa
Pehr / Jöns Tång 12.10.1721-5.12.1724 Död
Hindrik Ersson Tysk 8.6.1726-4.5.1745 Död
Jacob Tysk 7.8.1746-1757 Fången i Pommern
Carl Johan Segersvärd 8.3.1766-6.9.1773
Olof Knappström 6.9.1773-17.9.1775 Död
Eric Johan Lax 24.5.1776-26.6.1783 till Rustmästare
Henric Svensk 26.6.1783-19.12.1786 Död
Henric Thorberg 1787-4.2.1789 avförd
Henric Ask 4.2.1789-17.9.1809 Överlevde kriget