DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC088 Billskog

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Billskog: Jacob Thomasson, Mattz Ersson, Hans Nielsson

88. Billskog GMR 1726
Hindrich Böök Nyland 30 1 gift
Nylegd, af Rothan prasent: d: 4 Martii 1724

88. Billskog GMR 1735
Hindric Böök Nyland 40 11 gift

88. EMR 1743
Johan Billström - 43 1¼ -

88. Billskog GMR 1747
Hindrik Böök
död blefwen d: 8 Sept: 1741, i stället har Rotan praesenterat d: 26 Martj 1742 Lego Karl:
Johan Bilström Nyland 43 5 gift
Karl: har hemmans bruk, begär och får afskied, medan han upwisar en annan Karl för sig Matz Billström, 23 åhr gammal, född i Åbo lähn, gift, kan intet handt wärck, approberes.

88. Billskog BCMR 1758
Mattz Billström Åbo Län 31 10 gift
Commenderad til Pommern

88. Billskog GMR 1767
Matts Billström
fången år 1759 d: 19 Janua: och varifrån eij återkommen, i stället år 1766 d: 15 Sept: antagen
Jacob Eklöf Nylänning 27 1 ogift

88. Billskog GMR 1778
Jacob Eklöf Nyl: 38 12 gift

88. Billskog GMR 1782
Jacob Eklöf Nylänning 42 16 5 7 gift
Gammal, liderlig och casseres.

88. Billskog GMR 1785
Jacob Eklöf
I stället hit insatt den 30 Julii 1782 approberade Karlen från Compagniets vargernings Nummer 45
Gabriel Plit Nyl: 25 3 5 8 gift

88. Billskog saknas i GMR 1790

88. Billskog GMR 1795
Gabriel Plit Nylän: 34½ 12½ 5 8 gift

88. Billskog GMR 1800
Gabriel Plit Nylänninge 39½ 22 5 8 gift

88. Billskog GMR 1804
Gabriel Plit Nylänning 43½ 26 5 8 gift

FLFK 1810-1812
88. Gabr: Plit Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808.
Aflönt med d: 10. Återkommen d: 30 Julii 1808.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 35, Billskog Soldater
Sold. N:o 88
Gabriel Plit 28.12.1760
hu. Johanna Ands:dr. 5.6.1764
dr. Christina 1793
S. Johan 1796
S. Gabriel 1798
S. Anders 1800
S. Gustaf +1805
dr. Johanna Carolina 1805
(Gabriel Plit återkom från kriget och bodde kvar i Billskog livet ut. Han dog 30.1.1834 i Billskog.)

Sammanfattning
88. Billskog
Hindrich Böök 4.3.1724-8.9.1741 Död i fält
Johan Bilström 26.3.1742-3.9.1747 har hemmansbruk
Matts Billstöm 3.9.1747-19.1.1759 Fången i Pommern
Jacob Eklöf 15.9.1766-3.7.1782 kasserad
Gabriel Plit 30.7.1782-17.9.1809 Överlevde kriget