DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC087 Billskog

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Billskog: Giestgifwaren Clemet Hindersson, Erich Mattsson, Anders Pärsson

87. Billskog GMR 1726
Corporal
Bertill Stilla Nyland 33 14 gift
deß beskafenheet är redan uptagen wed N:o 52

87. Billskog GMR 1735
Corporal
Bertill Stilla Nyland 43 24 gift

87. EMR 1743
5:te Corporal
vacant
Förra Karlen död, Anders Spof från N:o 85 antages nu til Corporal för denne Nummer.

87. Billskog GMR 1747
Corporal
Bertil Stilla
död blefwen d: 25 Sept: 1742, i stället avangerat d: 29 Sept: 1743 ifrån N:o 85
Anders Spof
hwilken sedermehra d: 27 Sept: 1744 blifwit plaserat till vacante Rotan N:o 92 och i deß ställe flyttad samma dag Rustmästaren af detta Compag:
Reinholt Christian Falk - - - -

87. Billskog BCMR 1758
Rustmäst:(are)
Emanuel Sticheus - - - -
Commenderad til Pommern

87. Billskog GMR 1767
Corp: Rust:re
Reinh: Christian Falck
fådt afskied 1748 den 11 Maji, samma dag hit avancerad till Rustmäst: ifrån volont: vid N:o 34
Salomon Fried: Segersvärd
som år 1750 den 15 aug: avancerat till Förare vid detta Compag: i stället samma dag hit avancerat til Rustm: volont: som stådt utan N:o vid detta Comp:
Emanuel Segersvärd
hvilcken år 1759 d: 31 oct: avancerat til Fourier med Indelning vid deta C: i stället år 1760 d: 18 Martii antagen til volont:
Olof Rosenroth Nyl: 35 7 gift

87. Billskog GMR 1778
Olof Rosenroth
dödt den 27 Septembr: 1775. I stället den 12 octobr: samma år insatt Rotans Wargiernings Karl
Matts Billman Nyl: 23 2⅔ gift

87. Billskog GMR 1782
Matts Billman Nylänning 27 6⅔ 5 9 gift
Helt och hållet förderfwad under arbetet på Sveaborgs fästning, får afsked.

87. Billskog GMR 1785
Matts Billman
I stället hit insatter den 30 Julii 1782 Approberade Karlen ifrån Compag:ts Varger:s N:o 52
Henric Rehn Nyl: 29 3 5 10 gift

87. Billskog GMR 1790
Henric Rehn Nyl: 35 7½ 5 10 gift

87. Billskog GMR 1795
Henric Rehn Nylän: 39½ 12½ 5 10 gift

87. Billskog GMR 1800
Henric Rehn Nylänninge 44½ 22 5 10 gift

87. Billskog GMR 1804
Henrik Rehn Nylänning 48½ 26 5 10 gift
Sjuk i lägret

FLFK 1810-1812
87. Hend: Rehn inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 35, Billskog Soldater
Sold. N:o 87
Henr: Rehn 14.1.1755 +1808 i fält
Hu. Anna Johansdr. 1753
d. Maja 1796
(Rehn återkom inte från kriget. Änkan med dottern lämnade torpet senast 1809 och flyttade på annat håll i Ingå.)

Sammanfattning
87. Billskog
Bertill Stilla 10.11.1721-25.9.1742 Död i fält
Anders Spof 29.9.1743-27.9.1744 till N:o 92
Reinholt Christian Falck 27.9.1744-11.5.1748
Salomon Friedrich Segersvärd 11.5.1748-15.8.1750 till förare
Emanuel Segersvärd / Sticheus 15.8.1750-31.10.1759 till furir
Olof Rosenroth 18.3.1760-27.9.1775 Död
Matts Billman 12.10.1775-3.7.1782
Henric Rehn 30.7.1782-1808 Död i fält