DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC086 Tvära

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Tvära: Hindrich Hindersson, Bastö: Hindrich Pärsson, Dams: Simon Philipsson

86. Twära GMR 1726
- - - - -
Rotan presenterat Jan Cristerson, 18 åhr gl:, född i Wiborgs lähn, frisk, approberas

86. Twära GMR 1735
Johan Dams Wijborg 28 9 gift
antagen wid General Munstringen d: 8 Junii 1726

86. EMR 1743
vacant
Karlen död

86. Twära GMR 1747
Johan Dams
död blifwen d: 3 Novembr: 1741, i stället har Rotan praesenterat d: 11 Martij 1742 Lego Karl:
Johan Bijström
som samma åhr d: 27 Julii igenom döden afgåt, åhr 1747 d: 16 Maij har Rotan wed Recreuteringz mötet i Helsingfors praesent: Lego drängen
Johan Gååsberg Nyland 21 - ogift

86. Twära BCMR 1758
Johan Gåsberg Nyl: 31 11 gift
Commenderad til Pommern

86. Tvära GMR 1767
Johan Gåsberg
fången år 1757, i stället år 1767 den 7 aprill antagen
Hans Damberg Nyl: 36½ ½ gift

86. Tvära GMR 1778
Hans Damberg Nyl: 47 11 gift

86. Tvära GMR 1782
Hans Damberg Nylän: 51 15 5 7 gift
Gammal, undermålig och liderlig, Casseres

86. Tvära GMR 1785
Hans Damberg
I stället hit insatter såsom tienstför Volontaire den 30 Julii 1782 ifrån Clarinett Blåsare vid Second Majorens Compagnie af detta Regem:te
Henric Thorberg Nyl: 28 8 5 7 ogift

86. Tvära GMR 1790
Eljas Jagt Nyl: 21 1 5 8 -
Legokarl insatt den 26 Martii 1789

86. Tvära GMR 1795
Elias Jagt Nylän: 27 5½ 5 8 gift

86. Tvära GMR 1800
Elias Jagt
afgången genom döden den 29 November 1799. I stället vid Recruteringen den 14 Februarij 1799 antagen och approberad Afskedade Corporalen vid Hennes Maijes:ts Enke Drottningens Lif Regemente hvarvid han tjent i 17 År
Matts Glad Nylänninge 37 18½ 5 8 gift

86. Tvära GMR 1804
vice Corporal
Matts Glad Nylänning 41 22½ 5 8 gift
Sjuk i Landet

FLFK 1810-1812
86. saknas

Ingå KB 1805-1810, Pag. 292, Twära Soldater
Sold. N:o 86
Matts Glad 22.8.1764
hu. Brita Löfberg 1766 +0.8.1810
(Matts Glad ser inte ut att ha varit med i kriget, kanske sjuk. Han har inga nattvardsanteckningar efter 1804 och har flyttat ut ur torpet senast efter hustruns död. Han dog i Ingå 16.2.1815 som rotfattig inhysing.)

Sammanfattning
86. Tvära
vakant 1721-8.6.1726
Johan Christersson Dams 8.6.1726-3.11.1741 Död i fält
Johan Biström 11.3.1742-27.7.1742 Död i fält
Johan Gåsberg 16.5.1747-1757 Fången i Pommern
Hans Damberg 7.4.1767-3.7.1782 kasserad
Henric Thorberg 30.7.1782-ca.1789
Elias Jagt 26.3.1789-29.11.1799 Död
Matts Glad 14.2.1800-ca.1807 deltog ej i kriget