DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC085 Maggböle

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Maggböle: Hindrich Hansson, Mattz Claesson, Ors: Hindrich Pärsson

85. Maggböhle GMR 1726
- - - - -
Rotan presenterat Anders Larson 22 åhr gl:, född i Revel, frisk

85. Maggböle GMR 1735
Anders Spoof Refvall 27 9 gift
antagen wid Gen: Munstringen d: 6 Junii 1726

85. EMR 1743
Anders Spof - 35 17 -
Denne Spof avancerat til Corporal för N:o 87 och nu upföres och antages för denna N:o Christer Billman

85. Maggböhle GMR 1747
Anders Spof
avang: d: 29 Sept:br: 1743 till Corporal för N:o 87, i stället har berörde Corporals Rota praesenterat samma dag Lego Karl:
Christer Billman Tawastland 35 4 gift

85. Maggböle BCMR 1758
Corporal
Anders Spof Refvel 49 31 gift
Commenderad til Pommern

85. Magböhle GMR 1767
Christer Billman
dödt 1750 den 26 Julii, i stället år 1751 den 13 Maji hit transporterad ifrån N:o 92
Corp:
Anders Spof Estländ: 58 41 gift
Karl: bevistat finska, svänska och Pommerska Campagnerne, altid upfördt sig väl, får afskied och anmäles till dubbelt underhåll.

85. Maggböle GMR 1778
Corporal
Anders Spof
erhållit afskied vid sidsta General Munstringen den 10 octobr: 1767. I stället hit transporterad ifrån N:o 44 den 11 octobr: 1767 som förbemält är Corporalen
Corporal
Carl Hinr: Lax Nyl: 30 12 ogift

85. Maggböle GMR 1782
Corporal
Carl Hinr: Lax Nylänning 34 16 5 10 ogift

85. Maggböle GMR 1785
Pr:(remier) Corp:(oral)
Carl Henric Lax Nyl: 37 19 5 10 ogift

85. Maggböle saknas i GMR 1790

85. Maggböle GMR 1795
Anders Raak Nyl: 30½ 6½ 5 7 gift

85. Maggböle GMR 1800
Anders Rak Nylänn: 35½ 15⅓ 5 7 gift

85. Maggböle GMR 1804
Anders Rak Nylänning 39½ 19⅓ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
85. And: Rak Afpoleterad till Töls Lazarette d: 16 Februarii 1808.
Aflönt 9 Dagar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 204, Maggböle Soldater
Sold. N:o 85
And: Joh: Raak 1764
hu. Brita Ersdr. 6.2.1752
pig. Eva Helena Henricsdr. 1786 +1809
dr. Gretha Helena 1805
inh. Maja Lena 1772
Son Carl Johan 1798
Dott. Lovisa 1804
(Anders Rak återkom från kriget och familjen flyttade ur torpet till Kyrkslätt 1810)

Sammanfattning
85. Maggböle
vakant 1721-6.6.1726
Anders Larsson Spof 6.6.1726-29.9.1743 till korpral för N:o 87
Christer Billman 29.9.1743-26.7.1750 Död
Anders Larsson Spof 13.5.1751-10.10.1767 från N:o 92. dubb. underh.
Carl Henric Lax 11.10.1767-ca.1788 befordrad
Anders Johan Raak 1788-17.9.1809 Överlevde kriget