DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC084 Ålkila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Ålkila: Anders Hansson, Mattz Jacobsson, Rådkila: Erich Claesson

84. Åhlkijhla GMR 1726
Erich Wrång Wästgiötland 31 9 gift
hjt Transporterad wid General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 af H: Gref Ferssens Dragone Regemente.

84. Åhlkijhla GMR 1735
Erich Wrång Wästergiötl: 41 19 gift

84. EMR 1743
Anders Bodelius - 22 3 -

84. Åhlkihla GMR 1747
Erik Wrång
ärhållit d: 12 Sept:br: 1739 interims afsked, I stället har Rotan praesent: d: 24 aug: 1740 Lego Karl:
Anders Bodelius Wärmeland 25 7 gift

84. Åhlkijla BCMR 1758
Anders Bodelius Wärmel: 35 17 gift
Blir stående

84. Åhlkila GMR 1767
Anders Bodelius
dödt år 1759 den 28 Februarii, i stället år 1760 den Martii antagen
Alexander Kihlberg Nyl: 30 7 gift
Karl: störd till sine sinnen och siuklig, får afskied.

84. Åhlkila GMR 1778
Alexander Kihlberg
erhölt afskied vid sidsta General Munstringen den 10 octobr: 1767. I stället den 22 Maji 1768 antagen Legokarlen
Johan Gren
som dödt den 26 Novembr: 1775. I stället den 2 Januarii 1776 hit antagen Wargiernings Karlen ifrån N:o 94
Daniel Kindberg Svensk 34 2½ gift

84. Åhlkila GMR 1782
Daniel Kindberg Svensk 38 6½ 5 7 gift
Giördelmakare

84. Åhlkila GMR 1785
Daniel Kinberg Svensk 41 9½ 5 7 gift

84. Åhlkila GMR 1790
Danjel Kinnberg
afförd den 4 Februarii 1789. I stället insatt Rotans approberade Reserf ifrån Wargerings Num: 42 d: 23 Febr: 1789
Henric Järn Nyl: 28 1 5 7 ogift
(anmäkning 1789 för Kinnberg: Karlen Svag och liderlig, afföres.)

84. Ålkila GMR 1795
Henric Järn Nyl: 34 6½ 5 7 gift

84. Ålkila GMR 1800
Henric Järn Nylänn: 38 17¼ 5 7 gift

84. Åhlkila GMR 1804
Henrik Järn Nylänning 42 21¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
84. Hend: Hjärn Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808.
Aflönt med d: 10. Återkommen d. 30 Julii 1808.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 340, Ålkila Soldater
Sold. N:o 84
Henric Järn 22.12.1762
hu. Maria Joh:sdr. 25.5.1771
dr. Lovisa 1792
S. Eric Johan 1796
S. Henric 1803
S. Carl Gustaf Henr:s 1807
(Henric Järn återkom från kriget och bodde kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
84. Ålkila
Erich Wrång 12.10.1721-12.9.1739
Anders Bodelius 24.8.1740-28.2.1759 Död
Alexander Kihlberg 0.3.1760-10.10.1767
Johan Gren 22.5.1768-26.11.1775 Död
Daniel Kindberg 2.1.1776-4.2.1789 avförd
Henric Järn 23.2.1789-17.9.1809 Överlevde kriget