DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC083 Rådkila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Rådkila: Mattz Jacobsson, Hans Hansson, Ålkila: Hindrich Hansson

83. Råddkijhla GMR 1726
Sven Berg Wästgiötland 33 9 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens De Regemente.

83. Rådkiila GMR 1735
Sven Berg
bekommit interims afskied d: 29 Jan: 1728 som han stält för sig d: 20 Martj 1728 Lego Karlen
Eric Lillja
som d: 14? derpå fölljande Junii afrymde, sedermera igen praesent: d: 8 December 1727
Hindric Jägare
som med döden afled d: 13 Junj 1731, i stället hit Transporterat d: 12 Sept: samma åhr från N:o 9
Johan Rasvill Wäßmanl: 39 22 gift
Commenderad uti Friedrichshamn
(här ovan har skrivaren av misstag skrivit 1727 i stället för 1728 som det borde stå)

83. EMR 1743
vacant
Förra Karlen död 1742, nu antagen Johan Lindström 22 åhr gammal.

83. Råddkihla GMR 1747
Johan Raswill
död blefwen d: 15 Aug: 1742, i stället har Rotan praesenterad åhr 1743 d: 29 Sept: wed Embarcqueringz Munstringen i Tenala Lego Karl:
Johan Lindström Nyland 27 4 gift

83. Råddkijla BCMR 1758
Johan Lindström Nyl: 37 14 gift
Commenderad til Pommern

83. Rådkila GMR 1767
Johan Lindström Nyl: 47 24 gift
Karl: god

83. Råddkila GMR 1778
Johan Lindström
Förafskiedad vid Besichtings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773 med anmälan till enkelt underhåll. I stället antagen samma år den 26 aprill Legokarlen
Anders Lindforss Nyl: 27 5 -

83. Råddkila GMR 1782
Anders Lindfors
Död blefven den 5 Maij 1782. Samma År den 6 Maij i stället insatt Approberade Reserven
Johan Elg Nylänning 26 ⅙ 5 7 gift

83. Råddkila GMR 1785
Johan Elg Nyl: 29 3⅙ 5 7 gift

83. Rådkila saknas i GMR 1790

83. Rådkila GMR 1795
Johan Elg Nylän: 38 12½ 5 7 gift

83. Rådkila GMR 1800
Johan Elg Nylänninge 43½ 22 5 7 gift

83. Råddkila GMR 1804
Johan Elg Nylänning 47 26 5 7 gift

FLFK 1810-1812
83. Joh: Elg inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 252, Rådkila Soldater
Sold. N:o 83
Johan Elg 4.4.1756 +0.2.1809
Hust. Gretha Henricsdr. 25.8.1766
S. Henric Johan Elg 1794
S. Gabriel Elg 1797
dr. Maria Elg 1803
Son Gustaf Elg 1806
(Johan Elg återkom inte från kriget. Änkan har bott kvar på torpet ännu 1810)

Sammanfattning
83. Rådkila
Sven Berg 12.10.1721-29.1.1728
Eric Lillja 20.3.1728-14.6.1728 Rymd
Hindric Jägare 8.12.1728-13.6.1731 Död
Johan Rasvill 12.9.1731-15.8.1742 Död i fält
Johan Lindström 29.9.1743-9.3.1773 underhåll
Anders Lindfors 26.4.1773-5.5.1782 Död
Johan Elg 6.5.1782-0.2.1809 Död i fält