DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC082 Ingarskila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Ingarskila: Hindrich Pärsson, Mattz Thomasson, Bredslätt: Johan Mattsson

82. Ingarskijhla GMR 1726
Mattz Dahl Nyland 38 14 gift
qwarblifwit landet under Ryska tijden efter Regementet 1713, men sig infunnit igen d: 25 Novembr: 1721 till Compagniet och sin förra Rotha.

82. Ingarskjla GMR 1735
Mattz Dahl Nyland 48 24 gift
Är siukelig, har fel på benet och gammal, får afskied. Rotan är mycket swag, måste doch tilhållas at effter hand anskaffa en annan dugelig Karl.

82. EMR 1743
Niels Lund - 31 7 -

82. Ingarskila GMR 1747
Niels Lund Nyland 34 11 gift
Recreut: Lego Karl:, af Rotan praesenterad d: 26 Maij 1736

82. Ingarskijla BCMR 1758
Niels Lund Nyl: 44 21 gift
Blir stående

82. Ingarskila GMR 1767
Nils Lund
dödt år 1760 d: 24 Febr: i stället år 1761 d: 13 Martii antagen
Hinric Lundberg
dödt år 1762 den 25 Julii
vacant

82. Ingarskila GMR 1778
Michel Ekqvist Nyl: 28 10 gift
Legokarl antagen den 22 Martii 1768

82. Ingarskila GMR 1782
Mickel Ekqvist Nylänning 32 14 5 7 gift

82. Ingarskila GMR 1785
Michel Ekqvist Nyl: 35 17 5 7 gift

82. Ingarskila saknas i GMR 1790

82. Ingarskila GMR 1795
Michel Ekqvist Nyl: 44 26 5 7 gift

82. Ingarskila GMR 1800
Michell Ekqvist Nylänn: 49½ 32½ 5 7 gift

82. Ingarskila GMR 1804
Michael Ekqvist Nylänninge 53 36⅓ 5 7 gift
Oaktadt innehafvande ålder, Rask och tjenstför, och får på begäran stå qvar till nästa Munstring.

FLFK 1810-1812
82. Mickel Ekqvist Afpoleterad till Töls Lazarett d: 20 Februarii 1808.
Aflönt för 14 Dagar.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 140, Ingarskila Soldater
Sold. N:o 82
Mickel Ekquist 1740
hu. Elisab. Pettersdr. 1.7.1755
Stj: dr. Caisa Ericsdr. 1790
st. dr. Eva Johansdr. 1781
st. dr. Catharina Ericsdr. 1790
dr. Anna Lovisa Michelsdr. 1783
dr. Maria Ekqvist 1775
(Michel Ekqvist återkom från kriget och bodde med hustrun kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
82. Ingarskila
Mattz Dahl 1712-28.8.1735
Niels Lund 26.5.1736-24.2.1760 Död i fält
Hinric Lundberg 13.3.1761-25.7.1762 Död i fält
vakant 25.7.1762-22.3.1768
Michel Ekqvist 22.3.1768-17.9.1809 Överlevde kriget