DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC081 Ingarskila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Ingarskila: Thiman / Tijman Michelsson, Jöns Mattsson, Rankila: Mattz Johansson

81. Ingarskijhla GMR 1726
Mattz Ingwall Nyland 21 1 gift
Nylegd, af Rothan praesenterad d: 4 Martii 1724

81. Ingarskjla GMR 1735
Mattz Ingvall Nyland 31 11 gift

81. EMR 1743
Petter Åström - 25 1½ -

81. Ingarskihla GMR 1747
Matz Ingwall
död blefwen 1741 d: 15 Novembr: I stället har Rotan praesenterad d: 26 Martij 1742 Lego Karl:
Petter Åström Nyland 29 5 gift

81. Ingarskijla BCMR 1758
Petter Åström Nyl: 39 15 gift
Commenderad til Pommern

81. Ingarskila GMR 1767
Petter Åström Nyl: 49 25 gift
Karl: gl: och Siuklig, bevistat finska och Pommerska Campagner, efter ??ellarnes intygan altid upfördt sig manligt, får på begiäran afskied och anmäles till enckelt underhåll.

81. Ingarskila GMR 1778
Petter Åström
erhållit afskied vid sidsta General Munstringen den 10 october 1767. I stället antagen den 31 Decembr: samma år Legokarlen
Matts Strömbeck Nyl: 34 10½ gift

81. Ingarskila GMR 1782
Mats Strömbeck Nyl: 38 14½ 5 8 gift

81. Ingarskila GMR 1785
Matts Strömbeck Nyl: 41 17½ 5 8 gift

81. Ingarskila saknas i GMR 1790

81. Ingarskila GMR 1795
Matts Strömbeck Ny: 50½ 26 5 8 gift

81. Ingarskila GMR 1800
Matts Strömbeck Nylän: 55½ 32½ 5 8 gift

81. Ingarskila GMR 1804
Matts Strömbeck Nylänning 59½ 36½ 5 8 gift
Gammal och orcklös, tjent länge, bevistat Kriget, får afked med anmälan till underhåll.

FLFK 1810-1812
81. Hend: Ros Afpoleterad d: 17 Aprill till Lazarettet, aflönt med
S.D. Återkommen d: 1 Maij 1808. Aflönt från
och med S.D.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 140, Ingarskila Soldater
Sold. N:o 81
Henr: Joh: Roos 22.2.1775
hu. Caisa And:sdr. 18.5.1761
(Henric Johan Roos återkom från kriget. Paret tycks ha varit kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
81. Ingarskila
Mattz Ingvall 4.3.1724-15.11.1741 Död i fält
Petter Åström 26.3.1742-10.10.1767 underhåll
Matts Strömbeck 31.12.1767-25.6.1804
Henric Johan Roos 25.6.1804-17.9.1809 Överlevde kriget