DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC080 Ingarskila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Ingarskila: Mattz Pärsson, Mattz Andersson, Anders Jacobsson

(I GMR 1712 är rotens soldat Petter Mattsson Ingars. Osäkert om det är samme man som nedan men sannolikheten är stor.)

80. Ingarskijhla GMR 1726
Pehr Ingman
qwarblifwit i landet under Ryska tijden efter Regementet 1713, men sig igen infunnit d: 25 Novembr: 1721 till Compagniet och sin förra Rotha som sedan d: 17 Sept: 1721 (sic!) blef dödh wed Rothan.
(Torde ha dött i september 1722)

80. Ingarskjla GMR 1735
Jacob Wahlström Nyland 31 7½ -
Lego Karl, af Rotan praesenterad d: 6 Martj 1727

80. EMR 1743
Jacob Wallström - 39 15½ -

80. Ingarskihla GMR 1747
Jacob Wallström Nyland 43 19½ gift

80. Ingarskijla BCMR 1758
Henrich Segerberg Nyl: 28 8 gift
Commenderad til Pommern

80. Ingarskila GMR 1767
Jacob Wahlström
dödt år 1749 den 17 Januarii, i stället samma år den 20 Decembr: antagen
Hinric Segerberg
fången år 1757 och derifr: eij återkommit, i stället år 1767 den 28 Julii antagen
Johan Fagerholm Nyl: 22 6 ogift

80. Ingarskila GMR 1778
Johan Fagerholm Nyl: 33 11 gift

80. Ingarskila GMR 1782
Johan Fagerholm Nylänning 37 15 5 8 gift

80. Ingarskila GMR 1785
Johan Fagerholm Nyl: 40 18 5 8 gift

80. Ingarskila saknas i GMR 1790

80. Ingarskila GMR 1795
Johan Fagerholm Nyl: 50 28 5 8 gift
Frånvarande, siuck och enligit intygan Contrast till sine Lemmar, får afskied och anmäles till underhål

80. Ingarskila GMR 1800
Johan Fagerholm
erhölt afskied vid General Munstringen den 26 Junii 1795, Samma dag i stället hit transporterad från N:o 119 Fourieren
Carl Henric Lax - 51½ 33½ - - -

80. Ingarskila GMR 1804
Fourier
Carl Henrik Lax - 55½ 37½ - - gift

FLFK 1810-1812
80. Grym inga anmärkningar (saknar förnamn)

Ingå KB 1805-1810, Pag. 141, Ingarskila Inhysningar
Sold. Jacob Grym ”i Bytars” 1776 +1.9.1808 Död skuten
Enk. Sophia Henricsdr. 14.9.177
(Jacob Grym var reserv till strax före kriget bröt ut. Hans företrädare, Sergeanten Carl Henric Lax dog den 13 januari 1808 och Jacob blev ordinarie soldat. Han stupade den 1 september 1808 och änkan bodde kvar på torpet i Ingarkila Bytars ännu 1810.)

Sammanfattning
80. Ingarskila
Petter Mattsson Ingars / Ingman före 1712-17.9.1722 Död
Jacob Wahlström 6.3.1727-17.1.1749 Död
Hinric Segerberg 20.12.1749-1757 Fången i Pommern
Johan Fagerholm 28.7.1767-26.6.1795
Carl Henric Lax 26.6.1795-13.1.1808 Död
Jacob Grym 14.1.1808-1.9.1808 Död i fält, stupad