DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC079 Rankila

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Rankila: Hans Claesson, Anders Mattsson, Bredslätt: Hindrich Ersson

79. Rankijla GMR 1712
Claes Nielson Ranck

79. Rankijla GMR 1720
vacant
(Ranck fången i Ryssland)

79. Rankijhla GMR 1726
Claes Ranck Stockholm 39 14 gift
efter Ryska fångenskapet hemkommen d: 20 December 1721

79. Rankijhla GMR 1735
Claes Ranck
död blifwen d: 10 Martj 1729, i stället har Rotan Praesent: d: 8 Martj 1730 drängen
Hindrich Ingellstedt Österbotn 27 5½ gift

79. EMR 1743
Hinrich Ingelstedt - 35 13½ -

79. Rankihla GMR 1747
Hindrik Ingelstedt
fåt feel på sitt högra öga, Rotan har för then skull i stället praesent: d: 14 Januarj 1747 Lego Karl:
Jacob Ranberg Nyland 26 - gift

79. Rankijla BCMR 1758
Jacob Ranberg Nyl: 36 11 gift
Commenderad til Pommern

79. Rankila GMR 1767
Jacob Ranberg
död år 1758 d: 11 Martii, i stället d. 23 Martii antagen
Hinric Ranström Nyl: 30 8 gift

79. Rankila GMR 1778
Hinric Randström Nyl: 41 19 gift

79. Rankila GMR 1782
Hinric Ranström Nyl: 45 23 5 11 gift

79. Rankila GMR 1785
Henric Ranström Nyl: 48 26 5 11 gift

79. Rankjla GMR 1790
Henric Ranström Nyl: 53 31 5 11 gift

79. Rankila GMR 1795
Henric Ranström Nyl: 59 37 5 11 gift
Bevistat sista Kriget, förhållit si ganska väl i affairen vid Svensksund, fådt fel på hörslen, får afskied i anseende till dess Kraslighet och anmäles till underhåll.

79. Rankila GMR 1800
Henric Ranström
erhölt afskied vid General Munstringen den 26 Junii 1795, Samma dag i stället insatt Rotans approberade vargerings Karl
Jacob Kihlström Nyl: 32 9 ¼ 5 9 gift
Svag och oförmögen till Soldat tienst; får afskied.

79. Rankila GMR 1804
Jakob Kihlström
Erhöll afsked d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; i dess ställe samma dag insatt Rotens aproberade vargerings Karl
Gabriel Sarf Nylänning 31 7⁵⁄₁₂ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
79. Gabr: Sarf inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 241, Rankila Soldater
Gabriel Sarf 13.3.1777
ho. Eva Ericsdr. 9.10.1776
S. And: Gabriel 1803
dr. Eva Caisa 1805
dr. Maja Lena 1808
(Gabriel återkom från kriget och familjen bodde kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
79. Rankila
Claes Nielson Ranck 1712-10.3.1729 Död
Hinrich Ingelstedt 8.3.1730-14.1.1747
Jacob Ranberg 14.1.1747-11.3.1758 Död i fält
Henric Ranström 23.3.1758-26.6.1795 underhåll
Jacob Kihlström 26.6.1795-30.6.1800
Gabriel Sarf 30.6.1800-17.9.1809 Överlevde kriget