DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC078 Pålsböle

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Pålsböle: Mattz Hindersson, Erich Claesson, Anders Larsson

78. Påhlsböhle GMR 1726
Claes Pahlman Nyland 22 1 gift
Nylegd, af Rothan praesenterat d: 4 Martij 1724

78. Pårsböhle GMR 1735
Claes Pahlman Nyland 32 11 gift

78. EMR 1743
Claes Pahlman - 40 19 -

78. Påhrsböhle GMR 1747
Claes Pahlman Nyland 44 23 gift

78. Pårsböle BCMR 1758
Nils Lagerström Nyl: 26 8 gift
Commenderad til Pommern

78. Pårsböhle GMR 1767
Clas Palman
fådt afskied år 1750 den 11 Jan: i stället samma år den 10 Decembr: antagen
Nils Lagerström
fången år 1757 och derifrån eij återkommit, i stället år 1767 d: 5 Maji antagen
Anders Ingberg Nyl: 18 ⅓ ogift

78. Pårsböle GMR 1778
Anders Ingberg Nyl: 29 11 gift

78. Pårsböle GMR 1782
Anders Ingberg Nylänning 33 15 5 7 gift
Obotel: benskador, får afsked.

78. Pårsböle GMR 1785
Anders Ingberg
I stället hit insatter den 30 Julii 1782 Compagniets approberade Karl från Vargerings N:o 63
Petter Tåck Nyl: 27 3 5 9 gift
Sjuk enl: Attest i Landet

78. Pålsböle saknas i GMR 1790

78. Pårsböle GMR 1795
Petter Tåck Nyl: 36 12½ 5 9 gift

78. Pårsböle GMR 1800
vice Corporal
Petter Tåck Nylänninge 42 20¼ 5 9 gift

78. Pårsböle GMR 1804
vice Corporal
Petter Täck Nylänning 46 24¼ 5 9 gift

FLFK 1810-1812
78. Petter Täck Afpoleterad d: 20 Junii 1808. Återkommen d: 26
Julii. Aflönt från och med samma Dag med proviant och 1 ß Contant.

Ingå KB 1805-1810, Pag. Pålsböle Soldater
N:o 78
v. Corp. Petter Täck 13.3.1758
hu. Margretha Henr:dr 10.6.1748 +6.3.1805
S. Eric Pettersson 1791
Dr. Hedvig Petersdr. 1787
Måg Jan Andersson Selin 1784
hu. Gretha Lena Pettersdr. 1783
(Vice korpral Täck återkom från kriget och bodde som änkling kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
78. Pålsböle
Claes Pahlman 4.3.1724-11.1.1750
Nils Lagerström 10.12.1750-1757 Fången i Pommern
Anders Ingberg 5.5.1767-3.7.1782
Petter Täck (Tåck) 30.7.1782-17.9.1809 Överlevde kriget