DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC077 Vassböle

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Ingå, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Vassböle: Mattz Ersson, Erich Mattsson, Mattz Ersson, Dal: Sigfred Mattsson

77. Waßböhle GMR 1726
Erich Wassman Nyland 21 1 gift
nylegd, af Rothan praesenterat d: 4 Martij 1724

77. Waßböhle GMR 1735
Eric Wassman
död blifwen d: 26 aug: 1727, i stället har Rotan praesent: d: 26 Martj 1729 fördetta Dragoun
Niels Falck Smål: 46 26 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

77. EMR 1743
Christian Dahlbom - 24 1½ -

77. Waßböhle GMR 1747
Niels Falck
igenom döden afgådt på Orlogz flåttan d: 26 Sept: 1741. I stället har Rotan d: 26 Martii 1742 stält Lego Karl:
Christer Dahlbom Nyland 27 5 gift

77. Waßböle BCMR 1758
Anders Hafström Nyl: 23 1 gift
Commenderad til Pommern

77. Wassböhle GMR 1767
Christer Dahlbom
fådt afskied år 1757 den 29 aug: i stället samma dag antagen
Anders Hafström
dödt år 1758 den 4 Martii, i stället år 1759 d: 23 Martii antagen
Hinric Wassberg Nyl: 35 8 gift

77. Wassböle GMR 1778
Hinric Wassberg Nyl: 46 19 gift

77. Wassböle GMR 1782
Hinric Wassberg Nylänning 50 23 5 11 gift

77. Wassböle GMR 1785
Henric Wassberg Nyl: 53 26 5 11 gift

77. Wassböle GMR 1790
Henric Wassberg
Död den 27 November 1789 på Rotan, den 28 i stället insatt Rotans approberade Reserv
Eric Roms Nyl: 27 ⅙ 5 7 gift

77. Wassböle GMR 1795
Eric Roms Nyl: 33 5½ 5 7 gift

77. Wassböle GMR 1800
Eric Roms Nylänninge 37 16¼ 5 7 gift

77. Wassböle GMR 1800
Erik Roms Nylänning 41 20¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
77. Eric Roms inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 124, Hwassböle Soldater
Sold. Eric Roms 21.4.1763
hu. Maja Ahlbäck 1757
Dr. Eva Roms 1792
S. Isaac Roms 1797
Dr. Maja Stina Roms 1802
(Eric återkom från kriget och hela familjen bodde kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
77. Vassböle
Eric Wassman 4.3.1724-26.8.1727 Död
Niels Falck 26.3.1729-26.9.1741 Död i fält på flottan
Christer Dahlbom 26.3.1742-29.8.1757
Anders Hafström 29.8.1757-4.3.1758 Död i fält
Henric Wassberg 23.3.1758-27.11.1789 Död
Eric Roms 28.11.1789-17.9.1809 Överlevde kriget