DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC076 Flyt

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Flyt: Johan Påhlsson, Östersolberg: Johan Erichsson, Finnpada: Johan Pährsson

76. Flyth GMR 1726
Erich Flyth Nyland 25 1 gift
Nylegd, af Rothan Praesent: d: 4 Martij 1724

76. Flyth GMR 1735
Eric Flyth Nyland 30 10 gift

76. EMR 1743
Johan Sandberg - 27 1½ -

76. Flyth GMR 1747
Erik Flyth
död blefwen d: 16 octbr: 1741, i ställer har Rotan d: 26 Martii 1742 praesent: Lego Karl:
Johan Sandberg Roslagen 30 5 gift
Karl: har bruch, får afskied

76. Flyth BCMR 1758
Mattz Flytström Nyland 34 9 gift
Commenderad til Pommern

76. Flyt GMR 1767
Johan Sandberg
i stället 1748 d: 12 Sept: antagen
Matts Flytström
fången år 1757 och derifrån eij återkommit
vacant

76. Flyt GMR 1778
Anders Flytström Nyl: 27 9⁵⁄₁₂ gift
antagen den 14 Januarii 1769

76. Flyt GMR 1782
Anders Flytström Nylänning 31 13⁵⁄₁₂ 5 7 gift

76. Flyt GMR 1785
Anders Flytström Nyl: 34 16⁵⁄₁₂ 5 7 gift

76. Flyt saknas i GMR 1790

76. Flyth GMR 1795
Anders Flytström Nyl: 43½ 25 5 7 gift

76. Flyt GMR 1800
Anders Flytström Nylänn: 48½ 31⁵⁄₁₂ 5 7 gift
Sjuk, gammal, får afskied med anmälan till underhål så vida tjänstgiordt under kriget.

76. Flyt GMR 1804
Anders Flytström
Erhöl afsked d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm; I dess ställe samma dag insatt Rotens aproberade vargerings Karl
Jakob Digt Nylänning 35 16 5 9 gift

FLFK 1810-1812
76. Jacob Dickt Bleserad Afpoleterad till Lazaretet d: 17 Aprill 1808.
Aflönt med S.D. Derstädes Död

Ingå KB 1805-1810, Pag. 93, Flyt
Sold. N:o 76
Jacob Dicht 9.7.1769 +31.3.1809 Död i fält
Enk: Christ. Ericsdr. 5.4.1764
S. Enock 1794
Dr. Stina Lovisa 1797
Dr. Elis. Sophia 1799
S. Henric Gabriel 1803 +27.3.1809
Dr. Eva Gustafva 1806
(Änkan bodde kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
76. Flyt
Eric Flyth 4.3.1724-16.10.1741 Död i fält
Johan Sandberg 26.3.1742-3.9.1747
Matts Flytström 12.9.1748-1757 Fången i Pommern
Anders Flytström 14.1.1769-30.6.1800 underhåll
Jacob Dickt 30.6.1800-31.3.1809 Död i fält