DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC075 Västersolberg

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Västersolberg: Olof Andersson, Erich Larsson, Hans Erichsson

75. Wästersohlberg GMR 1726
- - - - -
Rotan tillsäges att straxt skaffa Karl

75. Wästersolberg GMR 1735
Johan Tyris Åbo Lähn 38 8 gift
Lego Karl, af Rotan praesenterad d: 9 Sept: 1727.
Commenderad uti Friedrichshamn

75. EMR 1743
Johan Tyris - 46 16 -

75. Wäster Sohlberg GMR 1747
Johan Tyris Åbo lähn 50 20 gift

75. Wäster Solberg BCMR 1758
Erich Wästerberg Nyl: 28 7 gift
Commenderad til Pommern

75. Wästersolberg GMR 1767
Johan Tyris
fådt afskied år 1750 d: 11 Januarii, istället år 1751 d: 13 Maji antagen
Eric Wästerberg
dödt 1758 den 22 febr: i stället år 1759 den 30 Julii antagen
Anders Wästerström Nyl: 38 8 gift

75. Wästersolberg GMR 1778
Anders Wästerström Nyl: 49 19 gift

75. Wästersolberg GMR 1782
Anders Wästerström Nylänning 53 23 5 7 gift
Gammal, oförmögen och derföre får afsked.

75. Wästersolberg GMR 1785
Anders Wästerström
den 30 Julii 1782 i stället hit insatter Compagniets approberade Karl ifrån Varger: N:o 37
Anders Lomm Nyl: 30 2¹¹⁄₁₂ 5 8 gift

75. Västersolberg saknas i GMR 1790

75. Wästersolberg GMR 1795
Anders Lomm Nyl: 40 12½ 5 8 gift

75. Wästersolberg GMR 1800
Anders Lom Nylänninge 45 18 5 8 gift

75. WesterSolberg GMR 1804
Anders Lom Nylänning 49 22 5 8 gift

FLFK 1810-1812
75. And: Lohm Till Sjukhuset d: 20 Junii, Aflönt med S.D.
Hvarunder 2ne dagar med Cont: a 9 ß, Återkommen
d: 1 Julii 1808, Aflönt från och med S.D.

Ingå KB 1805-1810, Pag. 329, Wäster Solberg Soldater
Sold. N:o 75
Anders Lom 4.12.1756 +1809 i fält
hu. Johanna Ersdr. 1754
S. Fredric Lom 1793
S. Henr. Lom 1795
dr. Catrina Andersdr. 1780
dr. Ulrica Andersdr. 1786
(Anders dog i fält någon gång under 1809. Änkan bodde kvar på torpet ännu 1810.)

Sammanfattning
75. Västersolberg
vakant 1721-9.9.1727
Johan Tyris 9.9.1727-11.1.1750
Eric Wästerberg 13.5.1751-22.2.1758 Död i fält
Anders Wästerström 30..7.1759-3.7.1782
Anders Lom 30.7.1782-1809 Död i fält