DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC074 Västersolberg

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Västersolberg: Anders Larsson, Jacob Larsson, Mattz Hansson

74. Wästesohlberg GMR 1726
Jacob Sohlberg Nyland 52 24 gift
uthur fångenskapet hemkommen d: 13 Julii 1722.
Karlen döf och ser eij wäl, warit uti bägge Wiborgs och Nöteborgs belägringarna, är gammal och bräcklig, får afskied, recommenderas till underhåld, emedan han sig intet försörja kan.
(Rotan var vakant i både 1712 och 1720 års GMR. Jacob Sohlberg eventuellt fången i Poltava)

74. Wästersolberg GMR 1735
Anders Fagerroth Nyland 30 7½ gift
Commenderad uti Friedrichshamn

74. EMR 1743
Anders Fagerroth - 38 15½ -

74. Wäster Sohlberg GMR 1747
Anders Fagerrot Nyland 42 19½ gift

74. Wäster Solberg BCMR 1758
Henrich Kempstrand Nyl: 23 3 gift
Commenderad til Pommern

74. Wästersolberg GMR 1767
Anders Fagerroth
dödt år 1754 den 20 octobr: i stället år 1755 den 1 Martii antagen
Hendric Kiämpstrand
dödt år 1758 den 12 Martii, i stället 1759 d: 23 Martii antagen
Eric Granqvist Nyl: 30 8 gift

74. Wästersolberg GMR 1778
Eric Granqvist Nyl: 41 19 gift
Wanartig, undermålig ock oanseenlig, får afskied.

74. Wästersolberg GMR 1782
Eric Granqvist
den 30 Junii 1778 i stället insatt Reserven från Vargerings N:rn 38
Petter Holm Nylän: 26 4 5 9 gift

74. Wästersolberg GMR 1785
vice Corporal
Petter Holm Nyl: 29 7 5 9 gift

74. Västersolberg saknas i GMR 1790

74. Wästersolberg GMR 1795
Wice Corporal
Petter Holm - 38½ 16½ 5 9 gift

74. Wästersolberg GMR 1800
Petter Holm Nylänning 43½ 22 5 9 gift

74. WesterSolberg GMR 1804
Petter Holm Nylänning 47½ 26 5 9 gift

FLFK 1810-1812
74. Petter Holm Bleserad Afpol. D: 17 Aprill 1808 Aflönt med S.D.
Återkommen d: 26 Julii 1808 Aflönt från och med
S.D,

Ingå KB 1805-1810, Pag. 329, Wäster Solberg, Soldater
Sold. N:o 74
Petter Holm 2.3.1757
hu, Margreta Thom:dr. 30.2.1752
dr. Marg: Helena 1790
dr. Lovisa Petersdr. 1787
dr. Cathrina Holm 1779
son Gustaf 1807
(Petter återkom från kriget och familjen bodde ännu kvar på torpet 1810.)

Sammanfattning
74. Västersolberg
Jacob Sohlberg 1702-8.6.1726 underhåll
Anders Fagerroth 1727-20.10.1754 Död
Henrich Kempstrand 1.3.1755-12.3.1758 Död i fält
Eric Granqvist 23.3.1759-27.6.1778 vanartig
Petter Holm 30.6.1778-17.9.1809 Överlevde kriget