DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC073 Östersolberg

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1696: Östersolberg: Hindrich Larsson, Johan Nielsson, Vassböle: Hindrich Ersson

73. Östersohlberg GMR 1726
Lorens Blunder Lijfland 38 26 gift
Karlen bräcklig och till widare tiänst oförmögen, får afskied.

73. Östersolberg GMR 1735
Johan Blunder Nyland 38 8 gift
Lego Karl, af Rotan praesent: d: 9 Sept: 1727

73. EMR 1743
vacant
förra Karlen död 1742. N:o 78 låndt denne Karlen Hindrich Sohlberg, 20 åhr gammal som nu antogz.

73. Öster Solberg GMR 1747
Johan Blunder
död....? d: 14 Julii 1738, i stället har Rotan samma åhr d: 2 December present: Lego Karl:
Clas Östberg
som d: 12 octobr: 1741 på Orlogz flåttan igenom döden afgådt, åhr 1742 d: 11 Martj har Rotan igen stält Lego Karl:
Hans Båll
som blifwit död samma åhr d: 29 aug:, i hwilkens ställe Rotan presenterat d: 29 Sept:br: 1743 L: Karl:
Hindrik Solberg Nyland 24 4 gift

73. Öster Sohlberg BCMR 1758
Hinrich Sohlberg Nyl: 34 14 gift
Commenderad til Pommern

73. Östersolberg GMR 1767
Hinric Solberg
dödt 1758 den 27 aprill, i stället år 1759 den 23 Martii antagen
Anders Sundberg Nyl: 35 8 gift

73. Östersolberg GMR 1778
Anders Sundberg
förafskiedad vid Cassations Munstringen den 9 martii 1773. I stället samma dag antagen legokarlen
Hinric Sundström Nyl: 25 5¼ gift

73. Östersolberg GMR 1782
Hinric Sundström Nyl: 29 9¼ 5 8 gift

73. Östersolberg GMR 1785
Henric Sundström Nyl: 32 12¼ 5 8 gift
Sjuk i Lägret

73. Öster Solberg GMR 1790
Henric Sundström Nyl: 35 16 5 8 gift

73. Östersolberg GMR 1795
Henric Sundström Nyl: 41 21 5 8 gift

73. Östersolberg GMR 1800
Henric Sundström Nylänn: 46½ 27¼ 5 8 gift

73. ÖsterSolberg GMR 1804
Henrik Sundström Nylänning 50½ 31¼ 5 8 gift
Gammal och orcklös och under kriget tjent länge med beröm, får afsked och anmäles til underhåll.

FLFK 1810-1812
73. Hend: Ax inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 349, Östersolberg Soldater
Sold. N:o 72 (sic!)
Henric Ax 1779
hu. Caisa Johansdr. 8.10.1776
d. Anna Lovisa Henr:dr. 1809
(Henric återkom från kriget och familjen flyttade från torpet till Lojo 1810.)

Sammanfattning
73. Östersolberg
Lorens Blunder 1700-8.6.1726
Johan Blunder 9.9.1727-14.7.1738 Död
Clas Östberg 2.12.1738-12.10.1741 Död i fält på flottan
Hans Båll 11.3.1742-29.8.1742 Död i fält
Hinrich Sohlberg 29.9.1743-27.4.1758 Död i fält
Anders Sundberg 23.3.1759-9.3.1773
Henric Sundström 9.3.1773-25.6.1804 underhåll
Henric Ax 0.6.1804-17.9.1809 Överlevde kriget