DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC072 Östersolberg

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Degerby, Nyland

Rotebönderna 1726 & 1735: Östersolberg: Jacob Andersson, Vassböle: Niels Hindersson, Johan Simonsson

72. Östersohlberg GMR 1726
Niels Rångbom Wästgiötland 31 8 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens De Regemente.

72. Östersolberg GMR 1735
Niels Rångbom Westergiötl: 41 18 gift

72. EMR 1743
Johan Wassman - 30 6¼ -

72. Östersolberg GMR 1747
Niels Rångbom
bekommit interims afsked d: 19 Julj 1736, i stället har Rotan praesent: d: 31 Maij1737 Lego Karl:
Johan Wassman Nyland 31 10 gift

72. Öster Sohlberg BCMR 1758
Johan Wassman Nyl: 42 21 gift
Commenderad til Pommern

72. Östersolberg GMR 1767
Johan Wasman
fådt afskied år 1761 den 14 Maji, i stället år 1762 den 10 Martii antagen
Eric Wasström Nyl: 28 5 gift
Karl: plågas af Svindell, får afskied.

72. Östersolberg GMR 1778
Eric Wasström
erhållit afskied vid sidsta General Munstringen den 10 octobr: 1767. I stället den 28 Maji 1768 antagen Legokarlen
Eric Wassman Nyl: 30 10 gift

72. Östersolberg GMR 1782
Eric Wassman Nylänning 34 14 5 11 gift

72. Östersolberg GMR 1785
Eric Wastman Nyl: 37 17 5 11 gift

72. Östersolberg saknas i GMR 1790

72. Östersolberg GMR 1795
Eric Wassman Nylän: 46 26 5 11 gift

72. Östersolberg GMR 1800
Eric Wassman Nylänninge 52 32¼ 5 11 gift
gammal, får afskied med anmälan till under håll så vida med beröm bivistat kriget.

72. ÖsterSolberg GMR 1804
Erik Wassman
Erhölt afsked d: 10 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsinge malm; I dess ställe samma dag införd med Rotornes tillstånd aproberade vargerings Karlen från vargerings N:o 45
Anders Spets Nylänning 37 15 5 9 gift

FLFK 1810-1812
72. And: Spets inga anmärkningar

Ingå KB 1805-1810, Pag. 125, Hvassböle Soldater
Sold. N:o 72
And: Spets 25.4.1767
ho. Maja Lisa Ericsdr. 1770
Dr. Gustava Spets 1798
Dr. Maja Spets 1802
S. Johannes 1805 +1807
S. Henric Spets 1808 +1809
D: Johanna Sophia 1810
(Anders återkom från kriget och familjen bodde kvar ännu 1810. Torpet N:o 72 låg i Vassböle.)

Sammanfattning
72. Östersolberg
Niels Rångbom 12.10.1721-19.7.1736
Johan Wassman 31.5.1737-14.5.1761
Eric Wasström 10.3.1762-10.10.1767
Eric Wassman 28.5.1768-10.6.1800
Anders Spets 10.6.1800-17.9.1809 Överlevde kriget