DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC070 Vejans

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Vejans: Erich Andersson, Claes Claesson Glasmästare, Olof Hansson Kråckbacka

70. Wäijans GMR 1726
Lars Österstolp Westmanland 33 13 gift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens De Regemente.
Karlen har Passion utaf Raserij under tijden, så att 6 Karlar måste hålla honom, får afskied.

70. Wäijans GMR 1735
Eric Weidman Tafwastl: 28 8 gift
Lego Karl af Rotan praesenterat d: 9 September 1727.
Commenderad uti Friedrichshamn

70. EMR 1743
Thomas Widgren - 22 1½ -

70. Wäijans GMR 1747
Eric Weidman
igenom döden afgådt d: 19 Decembr: 1741, i stället har Rotan praesent: d: 26 Martj 1742 L: drengen
Thomas Widgreen Nyland 26 5 gift

70. Weijans BCMR 1758
Mattz Weiberg Helsingfors 28 5 gift
Commenderad til Pommern

70. Wäijans GMR 1767
Thomas Widgren
dödt år 1749 den 15 aprill, i stället år 1753 den 4 Januarii antagen
Nils Wejberg
dödt 1758 den 23 Martii, i stället år 1759 den 23 Martii antagen
Johan Waijman Nyl: 27 8 gift

70. Wejians GMR 1778
Johan Wejiman Nyl: 38 19 gift

70. Weijans GMR 1782
Johan Weijman Nylän: 42 23 5 8 gift

70. Weijans GMR 1785
Johan Weijman Nyl: 45 26 5 8 gift

70. Weijans GMR 1790
Johan Weijman Nyl: 50 30 5 8 gift
Gammal ock siuklig, får afskied, tjent länge och wäl, bevistad afairne Summa ock Svensk Sund, anmäles till underhåll.

70. Weijans GMR 1795
Johan Weijman
erhölt afskied vid 1790 Års Munstring å Lojo Malm, och i stället hit flyttad ifrån N:o 57 den 17 februarij 1790 vice Corporalen
Henric Sveigberg Nyl: 43¾ 18 5 7 gift

70. Weijans GMR 1800
Henric Sveigberg Nylän: 41 22⅔ 5 7 gift
får på begiäran afskied och ställer 1 ny Karl i sitt ställe

70. Weijans GMR 1804
Henrik Sveigberg
Enligt Herr Regements Chefens ordres och tillåtelse Bref af d: 17 Martii 1802 Transporterad till Second Majorens Compagnie, i stället samma dag enligt nämde bref hit transporterad från Sekond Majorens Compagnie Soldaten
Erik Frisk Nylänning 43 17 5 11 gift

FLFK 1810-1812
70. Hend: Frisk inga anmärkningar

Sjundeå KB 1807-1812, Pag. 255, Weijans Bohl, Stor Postis
Sold. Eric Frisk 1758
h. Maria Henrici 23.9.1766
Dott. Anna Lovis. Erici 1802
(Eric som felaktigt nämns som Henric i finska lönefordringskommittén, återkom inte ur kriget. Det står att änkan bor på Kråkas. Hon har senast 1812 lämnat torpet med dottern.)

Sammanfattning
70. Vejans
Lars Österstolp 12.10.1721-8.6.1726
Eric Weidman 9.9.1727-19.12.1741 Död i fält
Thomas Widgren 26.3.1742-15.4.1749 Död
Nils (Mattz) Weiberg 4.1.1753-23.3.1758 Död i fält
Johan Weijman 23.3.1759-16.2.1790
Henric Sveigberg 17.2.1790-17.3.1802 till Secondmajorens komp.
Eric Frisk 17.3.1802-1808/1809 Död i fält