DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC069 Kockis

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Kockis: Erich Jacobsson Myrans, Tomas Hindersson Mickola, Hindrich Thomasson gl: Sällas, Hästböle: Anders Larsson

69. Kåckis GMR 1712
Jöran Johansson Kåckis

69. Kåckis GMR 1720
Jöran Kåckis Lifland 31 10 gift

69. Kåckis GMR 1726
Jöran Kokis Ljfland 35 14 gift

69. Kåckis GMR 1735
Jöran Kåckis Lijfland 45 24 gift

69. EMR 1743
Hinrich Kåckelin - 24 1½ -

69. Kåckis GMR 1747
Jöran Kåckis
död blefwen d: 20 Oct:br 1741, i hwars ställe Rotan åhr 1742 d: 26 Marti praesenterad Lego Karl:
Hindrik Kåckelin Nyland 27 5 gift
Karl: har fel på högra ögat, får afskied

69. Kackis BCMR 1758
Hinrich Hielte Nyland 28 1 ogift
Commenderad til Pommern

69. Kåckis GMR 1767
Hinric Kåckelin
i stället år 1748 den 15 Februarii antagen
Hindric Hindersson Kåckelin
dödt år 1755 d: 1 Julii, i stället år 1757 den 29 aug: antagen
Hinric Hielte
som samma år blifvit fången hwarifrån han eij återkommit, i stället år 1767 den 18 Maji tillsatt fri volont: vid detta Comp:
Gustav Ad: Sieundelin Nyl: 17 ⅓ -

69. Kåckis GMR 1778
Wollontaire
Gustaf Adolph Siundelin
Transporterad till N:o 34 den 12 aprill 1770 som förut nämnt är. I stället den 1 octobr: samma år som vollontair antagen
Adam Friedric Segersvärd
som 1771 den 14 martii uppå Rotans begiäran är endtledigad och samma dag i stället antagen Legokarlen
Nils Kocksten Nyl: 27 7¼ ogift

69. Kåckis GMR 1782
Niels Kåcksten Nylänning 31 11¼ 5 8 gift

69. Kåckis GMR 1785
Nils Kåcksten Nyl: 34 14¼ 5 8 gift

69. Kåckis GMR 1790
Anders Fall Carel: 31 9 5 7 ogift

69. Kåckis GMR 1795
Anders Fall Nylän: 37 13½ 5 7 gift

69. Kåckis GMR 1800
Anders Fall Nylänninge 43 19¼ 5 7 gift
Liderlig, Casseres

69. Kåckis GMR 1804
Anders Fall
Afförd som liderlig d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsinge Malm; I dess ställe samma dag insatt till Soldat Rotens aproberade vargerings Karl
Anders Thom Nylänning 28 8 5 7½ ogift

Vargeringsrulla 1806
35. Johan Häll
Införd till Soldat den 10 aug: 1805 för Rot: N:o 69

FLFK 1810-1812
69. Joh: Häll Bleserad Afpoleterad d: 17 Aprill 1808 aflönt med
S:D: Återkommen d: 29 Maij för sista 2ne dagarne i
Månaden aflönt med Contant a 9 ß. Afpoleterad d: 30
Julii 1808 Aflönt till Måns slut.

Sjundeå KB 1807-1812, Pag. 130, Böhle Bohl, Svafvars
Dreng Sold. Johan Johansson 1785 (överstr.)
(Förmodligen soldaten Johan Häll. Ser ut att ha återkommit. Finns här 1809 men försvinner sedan.)

Sammanfattning
69. Kockis
Jöran Johansson Kåckis 1710-20.10.1741 Död i fält
Hinrich Kåckelin 26.3.1742-3.9.1747
Hindric Hindersson Kåckelin 15.2.1748-1.7.1755 Död
Hinric Hielte 29.8.1757- senare 1757 Fången i Pommern
Gustaf Adolph Siundelin 18.5.1767-12.4.1770 till N:o 34
Adam Friedric Segersvärd 1.10.1770-14.3.1771 entledigad
Nils Kocksten 14.3.1771-före 1790 Död i fält?
Anders Fall senast 1790-30.6.1800 avförd som liderlig
Anders Thom 30.6.1800-1805
Johan Johansson Häll 10.8.1805-17.9.1809 Överlevde kriget