DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC067 Myrans

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Myrans: Johan Hendersson Båsias, Vikars: Erich Clemetsson, Nackböle: Markus Jacobsson

67. Myrans GMR 1726
Lars Åsarp Westgiötland 31 9 ogift
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens Drag: Regemente.
(troligen från Södra Åsarp i Kinds härad eller från Norra Åsarp i Redvägs härad)

67. Myrans GMR 1735
Lars Åsarp Westergiötl: 41 12 ogift?

67. MR 1743
Hinrich Wijkman - 43 4 -

67. Myrans GMR 1747
Lars Åsarp
död blefwen d: 2 april 1739, i stället har Rotan åhr 1740 d: 25 Februarj praesenterad Lego Karl:
Hindrik Wijkman Nyland 45 7 gift

67. Myrans BCMR 1758
Henrich Wikman Nyl: 55 17 gift
gammal och årkeslös, samt odugl: til Krigs tjenst. Casseras, Således wacant; och antyddes Rotan at innom 3nne Månader anskaffa en dugl: Karl i stället.

67. Myrans GMR 1767
Hinric Wikman
fådt afskied 1758 d: 22 Martii, i stället år 1759 den 23 Martii antagen
Michel Wikberg Tafvastl: 33 8 gift

67. Myrans GMR 1778
Michel Wikberg Nyl: 41 19 gift
Befordrad till Corporal med deß förra Rota lön den 19 octobr: 1773 och bivistat hela Pommerska Kriget.

67. Myrans GMR 1782
Corporal
Michel Wikberg
uppå Rotans begiäran afförd såsom wanfrägdad den 13 December 1779. S: D: i stället insatt såsom mindre Årig Vollontair
Berndt Jonas Aminoff - 7 - -

67. Myrans GMR 1785
Berndt Jonas Aminoff
Befordrad till Sergeant vid Lojo Compagnie vid detta Regemente den 23 December 1784 och den 24 i samma Månad i stället antagen till minder Årig Volontaire
Carl Friedric Rennerfeldt - 4½ ½ - - -

67. Myrans saknas i GMR 1790

67. Myrans GMR 1795
Eric Udd
död den 4 Julij under 1790 Års Campag: I stället insatt minder Årige volantairen
Carl Johan Lindeman
den 1 October 1790. Afförd den 1 Aprill 1791. Samma dag i stället insatt Sergeanten
Jonas Rydman
som erhölt afskied uti Julij månad 1792. Samma dag i stället insatt Sergeanten
von Schildt
afförd den 31 December 1792. Rotan Vacant för Cadette Scholan

67. Myrans GMR 1800
Vacant för Krigs Academien

67. Myrans GMR 1804
Vacant för Krigs academien
nu sedermera enl: ordres införd under d: 15 Junii 1801 och aproberad vid recruteringen d: 4 Februarii 1802 Legokarlen
Michael Hög - 29 2⁴⁄₁₂ 5 11 gift

FLFK 1810-1812
67. Mickel Hög Afpoleterad Sjuk d: 14 Martii Aflönt med d: 19.

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.260, Kulla Bohl, Wikars
Sold. Michel Hög 1777 bor i Gårdsböle
Hust Eva Caroli 1778
Son Carl Gustaf Michaelis 1802
Dot. Eva Maria Michaelis 1805
Son Jonas Mickelsson 1810
(Michel återkom från kriget och familjen flyttade från torpet som låg i Wikars 1810)

Sammanfattning
67. Myrans
Lars Åsarp 12.10.1721-2.4.1739 Död
Henrich Wikman 25.2.1740-22.3.1758
Michel Wikberg 23.3.1759-13.12.1779
Berndt Jonas Aminoff 13.12.1779-23.12.1784 minderårig, till sergeant
Carl Friedric Rennerfeldt 24.12.1784-ca. 1788 minderårig
Eric Udd 1788-4.7.1790 Död i fält i S:t Michel
Carl Johan Lindeman 1.10.1790-1.4.1791 minderårig
Jonas Rydman 1.4.1791-0.7.1792
von Schildt 0.7.1792-31.12.1792
vakant 31.12.1792-15.6.1801
Michael Hög 15.6.1801-17.9.1809 Överlevde kriget