DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC066 Lempans

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Lempans: Hans Larsson Ållas, Jacob Andersson Jungars

66. Lämpans GMR 1720
vacant

66. Lämpans GMR 1726
Corporal
Hind: Groot
Degraderad till gemen uthj Decembr: Månad 1721, och N:o 61, i stället samma dag, then uthur Fångenskapet hemkomne
Corporal
Michel Carel Carelen 32 20 gift

66. Lämpans GMR 1735
Corporalen
Michell Carell Carelen 42 30 gift

66. MR 1743
4:de Corporal
vacant
Karlen död, ifrån N:o 118 avangerat till Corporall

66. Lämpans GMR 1747
Corporal
Michel Carel
död blefwen d: 4 Januarj 1737, i ställer är blefwen wärft d: 12 Febr: samma åhr
Hindrik Lax
som åhr 1742 d: 20 Febr: blif:t befordrat till Rustmästare wed detta Compag: I hwilkens ställe samma åhr d: 14 aprill hit avangerad Såldaten för N:o 16
Gabriel Myhrberg
som mehrbem:te åhr d: 26 aug: igenom döden aflidit, sedermehra är i deß ställe hit avangerad d: 29 Sept:br: 1743 Såldaten ifrån N:o 118
Erik Lustig Nyland 45 25 gift

66. Lämpans BCMR 1758
Mattz Lustig Nyland 25 1 ogift
Commenderad til Pommern

66. Lämpans GMR 1767
Corp:
Eric Lustig
dödt år 1756 den 17 Januarii, i stället samma år och Martii månad är volont: af Wäsmanlands Regemente hit tillsatt att vara Corporal med Rote löns utniutande
Johan Aveen
som år 1757 den 29 aug: blifvit transporterad till N:o 98, i stället samma dag antagen till Soldat
Matts Lustig
fången år 1757 och varifrån eij återkommit, i stället år 1767 den 9 aprill antagen
Jacob Hedman Nyl: 27½ ½ gift

66. Lämpans GMR 1778
Jacob Hedman Nyl: 38 11 gift

66. Lämpans GMR 1782
Jacob Hedman Nylänning 42 15 5 7 gift

66. Lämpans GMR 1785
Jacob Hedman Nyl: 45 18 5 7 gift

66. Lempans saknas i GMR 1790

66. Lämpans GMR 1795
Henric Gips Nylän: 34½ 9¾ 5 7 gift

66. Lämpans GMR 1800
Henric Gips Nylänn: 39½ 18¼ 5 7 gift

66. Lämpans GMR 1804
Henrik Gips Nylänning 43½ 22¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
66. Hend: Gips Ankom från Gräntzvackten d: 25 Febr: aflönt från
samma Dag med Contant för 3 dagar a 7 ß.
Beleserad Apoliterad d: 17 Aprill 1808. Aflönt med samma Dag. Återk: d. 26 Julii 1808. Aflönt från D.

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.242, Lempans Bohl, Torpen
Sold. Henric Gips (överstr.) 24.5.1760
Hust. Maria Jacobi 16.2.1774
S. Johannes Henrici 1791
D. Anna Henrici 1798
(Henric återkom inte från kriget.Änkan med barnen bodde kvar på torpet ännu 1812.)

Sammanfattning
66. Lempans
Hendric Danielsson Groot 1710-8.6.1726 till korpral för N:o 23
Michel Carell 8.6.1726-4.1.1737 Död
Hindrik Lax 12.2.1737-20.2.1742 till rustmästare
Gabriel Myhrberg 14.4.1742-26.8.1742 Död i fält
Erik Lustig 29.9.1743-17.1.1756 Död i fält
Johan Aveen 0.3.1756-29.8.1757
Matts Lustig 29.8.1757-0.10.1757 Fången i Pommern
Jacob Hedman 9.4.1767-21.10.1785 Död
Henric Gips 1786-1808/1809 Död i fält