DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC065 Pulkbacka

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Pulkbacka: Mattz Nielsson, Hans Simonsson, Munks (Munktorp el. Munkby): Hindrich Thomasson Labbas, Tjusterby: Hindrich Klåckare

65. Pölckbacka GMR 1720
Jacob Backman Lifland 25 4 ogift

65. Pölleckbacka GMR 1726
Jacob Backman
praesent: Lego Karlen för sig d: 24 aprill 1722, sedermera d: 10 Augusti samma Åhr absenterat sig ther afskied från Compag:, Rothan nylegde benämbde
Michel Backman Tafwastland 24 3 gift

65. Pölkbacka GMR 1735
Michell Backman Tafwastel: 35 13 gift

65. MR 1743
vacant
Karlen död i Mandlax

65. Pölckbacka GMR 1747
Michel Backman
död blefwen d: 26 april 1742, i stället har Rotan praesenterad d: 21 Novemb: 1744 den under åhr 1742 visiterade och approberade Wargierningz Karl:
Hindrik Munckström Nyland 25 3 gift

65. Pölckbacka BCMR 1758
Anders Munckström Sverige 19 1 ogift
Commenderad til Pommern

65. Pölckbacka GMR 1767
Hinric Munckström
fådt afskied år 1757 den 29 aug: i stället samma dag antagen
Anders Munckström Svänsk 28 10 gift

65. Pölckbacka GMR 1778
Anders Munckström Svensk 39 21 gift
Bivistat hela Pommerska Kriget.
Af Wattusot, har fehl i benen, får afskied.

65. Pölckacka GMR 1782
Anders Munckström
den 30 Junii 1778 i stället insatt Reserven från Vargerings N:ern 33
Anders Kraft Nylänning 29 4 5 9 gift

65. Pölckbacka GMR 1785
Anders Kraft Nyl: 32 7 5 9 gift
Commenderad på Sveaborg

65. Pulckbacka GMR 1790
Anders Kraft
i Battaillen vid Svensk Sund d: 24 augustii 1789 – blifvit fången, och i stället insatt till ordinaire Soldat Rotans approberade Reserf från N:o 33 d: 20 Novemb: 1789
Michel Myhr - 24 1 5 9 -
Död på Lazarett i Lovisa

65. Pulckbacka GMR 1795
Michael Myhr
död på Lovisa Lazarette. I det stället blifvit transporterad från Vargerings N: 37 till Ordinarie Soldat den 22 Februarij 1790
Johan Winck Nyl: 30 9 5 9 gift

65. Pulckbacka GMR 1800
Johan Winck Nylänn: 35 16¼ 5 9 gift

65. Polckbacka GMR 1804
Johan Winck Nylänning 39 20¼ 5 9 gift

FLFK 1810-1812
65. Joh: Wink afpoleterad d: 20 Junii 1808. aflönt med S.D.
Hvarunder med 2nne dagar a 9 ß.
Återkommen d: 1 Juli aflönt från och med S.D.

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.277, Gammelby Bohl, Pultbacka Södergård
Sold. Johan Vink (överstr.) 3.11.1765
Hust. Christ. Henricii 16.7.1760
S. Johannes Joh:nis 1792
S. Wilhelm Joh:nis 1795
D. Marg. Christ. Joh:nis 1797
D. Eva Christiana 1799
D. Mariana Joh:nis 1802
D. Anna Gustava 1804
Dot. Christina Ulrica 1808
(Johan återkom inte från kriget. Änkan med de yngre barnen bodde kvar på torpet ännu 1812.)

Sammanfattning
65. Pulkbacka
Jacob Backman 1716-10.8.1722
Michel Backman 10.8.1722-26.4.1742 Död i fält i Mäntylax
Hinric Munckström 21.11.1744-29.8.1757
Anders Munckström 29.8.1757-27.6.1778
Anders Kraft 30.6.1778-24.8.1789 Fången vid Svensksund
Michel Myhr 20.11.1789-0.2.1790 Död på Lovisa lasarett
Johan Winck 22.2.1790-1808/1809 Död i fält