DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC064 Grönskog

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Grönskog: Hans Mårtensson, Rävböle och Bocks: Hans Johansson, Nordanvik: Jöran Erichsson Bengts

64. Grönskog GMR 1726
Jacob Kijhlberg (Västmanland)
på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt understucken af H: Gref Ferssens De Regemente och d: 23 Januarii 1723 Transporterat till N:o 101, i stället samma dag af Rothan praesenterat Karlen
Johan Grönskog Revall 31 3 gift

64. Grönskog GMR 1735
Joh: Grönskog Refvall 41 24 gift

64. EMR 1743
Johan Grönskog - 49 32 -

64. Grönskog GMR 1747
Johan Grönskog
död blefwen d: 21 Martj 1744, i stället har Rotan present: d: 6 Februarj 1747 Lego Karl:
Johan Thomasson Grönskog Nyland 22 - Ogift

64. Grönskog BCMR 1758
Johan Grönskog Nyl: 33 11 gift
Commenderad til Pommern

64. Grönskog GMR 1767
Johan Grönskog
dödt år 1758 den 15 aprill, i stället år 1759 den 23 Martii antagen
Johan Grönqvist Nyl: 30 8 gift

64. Grönskog GMR 1778
Johan Grönqvist Nyl: 41 19 gift

64. Grönskog GMR 1782
Johan Grönqvist Nylänning 45 23 5 7 gift

64. Grönskog GMR 1785
Johan Grönqvist Nyl: 48 26 5 7 gift
Blind på vänstra ögat, får afsked.

64. Grönskog saknas i GMR 1790

64. Grönskog GMR 1795
Johan Grönqvist
erhölt afskied vid General Munstringen den 28 Junij 1785. Samma År den 30 Junij hit i stället insatt approberade Karlen från Vargerings Nummern 31
Eric Boll
som rymde i Maji månad 1787. Samma månad den 18 i stället hit transporterad tjenstföre volontairen från N:o 41
C: M: Tigerstedt
Samt enligt Reg:ts Ordres afförd den 1 Junij 1788. Samma dag i stället införd Reserve Karlen från Vargerings N:rn 31
Isac Klang Nylän: 30 6¾ 5 7 gift

64. Grönskog GMR 1800
Isac Klang Nylänn: 35 14⅓ 5 7 gift

64. Grönskog GMR 1804
Isak Klang Nylänning 39 18⅓ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
64. Isack Klang Inga anmärkningar

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.269, Kulla Bohl, Kulla Torpen
Sold: Isaac Klang (överstr.) 7.8.1763
Hust. Maria Henricii 23.8.1767
S. Isaacus Isaacii 1795
D. Anna Regina 1800
D. Margaretha Sophia 1801
S. Elias Isaacis 1803
Son Gustaf Isaacii 1805
(Isac ser ut att ha överlevt kriget. Han har nattvardsanteckning den 30.12.1809 men inget därefter och namnet är överstruket. Han kan inte hittas bland döda därefter heller, medan änkan Maria nämns som ”gratialist enkan Maria Klang” död 1838 i Sjundeå. Det skulle innebära att Isac fick underhåll från Vadstena krigsmanshuskassa efter kriget. Han kunde inte återfinnas i kassans rullor.)

Sammanfattning
64. Grönskog
Jacob Kijhlberg 12.10.1721-23.1.1723 till N:o 101
Johan Grönskog 23.1.1723-21.3.1744 Död
Johan Thomasson Grönskog 6.2.1747-15.4.1758 Död i fält
Johan Grönqvist 23.3.1759-28.6.1785
Eric Boll 30.6.1785-0.5.1787 Rymd
C. M. Tigerstedt 18.5.1787-1.6.1788 Avförd
Isac Klang 1.6.1788-17.9.1809 Överlevde kriget