DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC063 Gammelby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Gammelby: Hindrich Pärsson Skräddars, Erich Mårtensson Swän, Johan Mattsson Oxars

63. Gammelby GMR 1726
Jacob Östergren Österbottn 38 4 ogift
hjt Tansporterad af Hellsinge Comp: af detta Regemente wed Gen: Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 nov: 1721

63. Gammelby GMR 1735
Jacob Östergren Österbotn 48 14 gift

63. EMR 1743
Mattz Österberg - 25 1½ -

63. Gammelby GMR 1747
Jacob Östergren
död blefwen d: 23 Novembr: 1741, i stället af Rotan praesenterad d: 26 Martij 1742 Lego Karl:
Matz Österberg Tawastland 30 5 gift

63. Gammelby BCMR 1758
Mattz Österberg Tavastl: 40 15 gift
Commenderad til Pommern

63. Gammelby GMR 1767
Matts Österberg
fådt afskied vid Besichtnings och Cassations Munstringen och anmäles till underhåld, i stället år 1767 den 23 aprill antagen
Jacob Östergren Nyl: 23⁵⁄₁₂ ⁵⁄₁₂ gift

63. Gammelby GMR 1778
Jacob Östergren Nyl: 34 11 gift
Beständigt Siuklig ock mycket undermålig ock oanseenlig, får afskied

63. Gammelby GMR 1782
Jacob Östergren
den 29 September 1778 i stället insatt Approberade Reserven från Vargerings Nummern 29
Johan Alm Nylänning 24 4 5 8 ogift

63. Gammelby GMR 1785
Johan Alm Nyl: 27 7 5 8 gift

63. Gammelby saknas i GMR 1790

63. Gammelby GMR 1795
Johan Alm Nylän: 34 16 5 8 gift
Sjuk i Lägrett

63. Gammelby GMR 1800
Johan Alm Nylänn: 42 21⅔ 5 8 gift

63. Gammelby GMR 1804
Johan Alm Nylänning 46 25⅔ 5 8 gift

FLFK 1810-1812
63. Eric Palm Apoleterad d: 29 Junii 1808. Aflönt till Månadens slut

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.281 kunde man hitta föregående man Johan Alm fortfarande titulerad som soldat men det ser inte ut som han varit med i kriget. Däremot kunde ingen Eric Palm påträffas, varken i Gammelby eller grannbyarna. Det förblir oklart när Eric Palm blivit soldat och hur det gick för honom i kriget.

Sammanfattning
63. Gammelby
Jacob Östergren 12.11.1721-23.11.1741 Död i fält
Matts Österberg 26.3.1742-1763*
Jacob Östergren 23.4.1767-27.6.1778
Johan Alm 29.9.1778-efter 1804
Eric Palm efter 1804-29.6.1808 Oklart om överlevde kriget

* enligt Vadstena krigsmanshuskassa