DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC062 Gårdskulla

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Gårdskulla: Hindrich Hansson Grefwula, Markus Ersson Simons, Järvans: Abram Ersson

62. Gårdzkulla GMR 1726
Adam Gåskåp Lifland 23 2½ gift
nylegd, af Rothan praesenterad d: 8 Junii 1724

62. Gårdskulla GMR 1735
Adam Gååskopp Lijfland 33 13 gift

62. EMR 1743
Adam Gååskop - 41 21 -

62. Gårdzkulla GMR 1747
Adam Gåskåp Lifland 45 25 gift
Karlen har fehl på högra ögat, får afskied.

62. Gårdskulla BCMR 1758
Anders Gåsström Nyl: 30 10 gift
Commenderad til Pommern

62. Gårdskulla GMR 1767
Adam Gåskåp
i stället år 1748 den 15 febr: antagen
Anders Gåsström
fången år 1757 och varifrån eij återkommen
Vacant
vacant, nu upviste lego Karl: Tomas Michelson Gårdsman, 20 år gl: Nyl: visiterad och approberes.

62. Gåskulla GMR 1778
Thomas Gårdsman
dödt den 23 Novembr: 1775. I stället den 23 Januarii 1776 antagen Vargerings Karlen ifrån N:o 56
Gabriel Stålt Nyl: 23 2⁵⁄₁₂ gift

62. Gårdskulla GMR 1782
Gabriel Stålt Nylänning 27 6⁵⁄₁₂ 5 10 gift

62. Gåskulla GMR 1785
Gabriel Stålt Nyl: 30 9⁵⁄₁₂ 5 10 gift

62. Gåskulla GMR 1790
Gabriel Stolt Nyl: 33 14 5 10 gift

62. Gåskulla GMR 1795
Gabriel Stolt Nylän: 40 19 5 10 gift

62. Gåskulla GMR 1800
Gabriel Stolt Nylänning 45 24½ 5 10 gift
bräcklig och siuk, får på begiäran afskjed

62. Gåskulla GMR 1804
Gabriel Stolt
Erhöll afsked d: 30 Junii 1800 vid General Munstringen å Helsingemalm. I dess ställe d: 9 Februarii 1801 vid recruteringen antagen och aproberad Legokarlen
Johan En Nylänning 29 3⁵⁄₁₂ 5 7½ gift

FLFK 1810-1812
62. Joh: En Inga anmärkningar

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.292, Tupala Bohl, Jerfvans Torpen
Sold. Johan En (överstr.) 1778
Hust. Anna Hel. Erici 22.3.1773
S. Eric Joh. Joh:nis 1803
D. Johanna Johannis 1808
(Johan återkom inte från kriget. Änkan med barnen bodde kvar på torpet ännu 1812. Torpet låg i Järvans.)

Sammanfattning
62. Gårdskulla (torpet i Järvans)
Adam Gåskåp 8.6.1724-3.9.1747
Anders Gåsström 15.2.1748-1757 Fången i Pommern
vakant 1757-7.10.1767
Thomas Michelsson Gårdsman 7.10.1767-23.11.1775 Död
Gabriel Stolt 23.1.1776-30.6.1800
Johan En 9.2.1801-1808/1809 Död i fält