DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC061 Svartbäck

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Svartbäck: Mårten Ersson, Gårdsböle: Hans Claesson, Nackans (Grotbacka): Hindrich Claesson

61. Swartbäck GMR 1712
Hendrich Daniels: Groot

61. Swartbäk GMR 1720
Hendrich Groot Lifland 24 10 gift

61. Swartbäck GMR 1726
Hindrich Groot Ljfland 28 14 gift
avangerat till Corporal d: 12 Novembr: 1721 och ny ??kommen igen blef hjt commenderat? och wid Corporal?? wjdare förmählt.

61. Swartbäck GMR 1735
Hind: Grooth Lijfland 38 24 gift

61. EMR 1743
Erich Kuhlström - 34 1¼ -

61. Svartbek GMR 1747
Hindrik Groth
flyttat till Corpor: för N:o 23 wed detta Compagnie d: 29 Martj 1736, i stället har Rotan praesenterad d: 30 Maij 1737 Lego Karl:
Johan Flink
som d: 22 Novembr: 1741 död blifwit, i hwars ställe Rotan stält d: 25 april 1742 drängen
Erik Kullström Tawastel: 42 5 gift

61. Swartbäck BCMR 1758
Hindrich Kullberg Nyland 28 8 gift
Commenderad til Pommern

61. Svartbäck GMR 1767
Eric Kulström
fådt afskied år 1750 den 11 Januarii. I stället samma år den 10 Decembr: antagen
Hinric Kullberg Nyl: 39 17 gift

61. Svartbeck GMR 1778
Hinric Kullberg Nyl: 50 28 gift
Biwistat hela Pommerska Kriget.
Är Krasslig och Svag, får Afskied

61. Svartbeck GMR 1782
Hinric Kullberg
den 30 Junii 1778 i stället insatt Approberade Karlen ifrån Vargerings Nummern 24
Hinric Braf Nylänning 21 4 5 6 ogift

61. Svartbäck GMR 1785
Henric Brafv Nyl: 30 7 5 6 gift
Commenderad på Sveaborg

61. Svartbäck saknas i GMR 1790

61. Svartbäck GMR 1795
Johan Grön Nylän: 39 14½ 5 7 gift

61. Svartbeck GMR 1800
Johan Grön Nylänninge 44 21⅓ 5 7 gift

61. Svartbäck GMR 1804
Johan Grön
Död d: 19 Junii 1801. I dess ställe under d: 29 Junii 1801 insatt till Soldat Rotans Aproberede Vargerings Karl
Israel Svart Nylänning 40 15 5 8 gift

FLFK 1810-1812
61. Israel Svardt Sjuk, afpoleterad d: 29 Martii 1808. aflönt med d: 31

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.183, Svartbäck Bohl, Svartbäck Torpen
Drag. Israel Svart (överstr.) 3.8.1766
H. Anna Christ. Andreæ 1.5.1764
D. Maria Israelis 1792
D. Hel. Elis. Israelis 1797
D. Sophia Israelis 1799
S. Israel Israelis 1801
D. Ulrica Israelis 1804
S. Johan Israelis 1806
(Israel återkom inte från kriget. Han är felaktigt titulerad dragon i KB. Änkan med de tre yngsta barnen verkar finnas kvar på torpet 1812.)

Sammanfattning
61. Svartbäck
Hendrich Danielsson Grooth 1710-29.3.1736 Korpral till N:o 23
Johan Flink 30.5.1737-22.11.1741 Död i fält
Erik Kullström 25.4.1742-11.1.1750
Hinric Kullberg 10.12.1750-27.6.1778
Hinric Braf 30.6.1778-1785 Död
Johan Grön 1786-19.6.1801 Död
Israel Svart 29.6.1801-1808 Död i fält