DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC060 Fall

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Fall: Johan Jacobsson, Lars Pässon Täijars, Erich Ohlsson

60. Fall GMR 1726
Hindrich Capon Österbottn 25 2½ gift
nylegd, af Rothan praesenterad d: 4 Martii 1724.

60. Fall GMR 1735
Hindrich Kapuun Österbotn 35 13 gift

60. EMR 1743
Hinrich Kapun - 43 21 -

60. Fall GMR 1747
Hindrik Kapun Österbottn 47 25 gift

60. Fall BCMR 1758
Erich Ekman Nyl: 28 8 gift
Commenderad til Pommern

60. Fall GMR 1767
Hinric Capun
fådt afskied 1750 d: 11 Januarii, i stället samma år antagen d: 2 Maji
Eric Ekman Nyl: 37 17 gift

60. Fall GMR 1778
Eric Ekman
transporterad till N:o 44 den 3 Junii 1773 som förbemält är. Samma dat i stället antagen Legokarlen
Eric Fallström Nyl: 30 5 gift

60. Fall GMR 1782
Eric Fallström
död blefven den 27 Aprill 1779, i stället insatt Approberade Reserven ifrån Vargerings N:rn 22 den 16 September samma Åhr
Nils Nöigd Nylänning 30 2¾ 5 7 gift

60. Fall GMR 1785
Nils Nöigd
död blefven den 7 November 1784, den 10 i samma Månad i stället insatter Approberade Karlen från Vargerings Nummern 30
Anders Rönn Nyl: 30 ⁷⁄₁₂ 5 7 gift
Commenderad på Sveaborg

60. Fall saknas i GMR 1790

60. Fall GMR 1795
Anders Rönn Nylän: 40 14¾ 5 7 gift
Svag, oförmögen till Krigstjenst, får Afskied.

60. Fall GMR 1800
Anders Rönn
erhölt afskied den 26 Junij 1795 vid General Munstringen å Helsingmalm. I stället interims antagen den 23 Julij 1795 som sedermera approberades vid Recruteringen den 12 Februarij 1796 nem:en Legokarlen
Eric Lind Roslagare 26 5 5 8 gift

60. Fall GMR 1804
Erik Lind Roslagen 30 9 5 8 gift

FLFK 1810-1812
60. Erich Lind Inga anmärkningar

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.187, Svartbäck Bohl, Fall Terans
Sold. Eric Lind 12.10.1764
Hust: Eva Cath. Olavi 12.9.1760
S. Johannes Erici 1797
D. Anna Marg. Erici 1800
d. Eva maria Erici 1803
(Eric återkom från kriget. Familjen flyttade till Nurmijärvi 1810.)

Sammanfattning
60. Fall
Hinric Capun / Kapun 4.3.1724-11.1.1750
Eric Ekman 2.5.1750-3.6.1773 Till N:o 44
Eric Fallström 3.6.1773-27.4.1779 Död
Nils Nöigd 16.9.1779-7.11.1784 Död
Anders Rönn 10.11.1784-26.6.1795
Eric Lind 23.7.1795-17.9.1809 Överlevde kriget