DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC059 Göks

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Göks: Olof Jöransson, Hindrich Larsson, Aiskos: Hindrich Johansson

59. Giökz GMR 1712
Simon Simons: Giök

59. Jöx GMR 1720
vacant

59. Giöckz GMR 1726
Simon Giöök Nyland 41 14 gift
qwar blifwit i landet under Ryska tijden efter Regementet 1713, men sig infunnit d: 25 Novembr: 1721 till Compagniet och sin förra Rotha.
Karlen för sig stält Hindrik Jöranson, 23 åhr gammal, född i Nyland, frisk, approberas, Giök får afskied.

59. Giöks GMR 1735
Hindrich Giöök Nyland 32 9 gift
antagen wed Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726.
Commenderad uti Friedrichshamn

59. EMR 1743
Hindrich Giöck - 40 17 -

59. Göcks GMR 1747
Hindrich Giök Nyland 44 21 gift

59. Giöks BCMR 1758
Johan Giök Nyl: 25 9 gift
Commenderad til Pommern

59. Giööks GMR 1767
Hinric Giök
dödt år 1749 den 5 Junii, i stället samma år den 20 Decembr: antagen
Johan Giök
fången år 1757, i stället år 1767 den 6 aprill antagen
Casper Giök Nyl: 21½ ½ ogift

59. Giöks GMR 1778
Casper Göök Nyl: 32 11 gift
Har fehl i högra Knäet, är undermålig, får afskied.

59. Giöks GMR 1782
Casper Giök
den 30 Junii 1778 i stället insatt Approberade Karlen ifrån Vargerings Nummern 34
Hinric Hielt Nylänning 26 4 6 - gift

59. Giöks GMR 1785
Hinric Hielt Nyl: 29 7 6 2 gift
Commenderad på Sveaborg

59. Göks saknas i GMR 1790

59. Giöks GMR 1795
Henric Hielt Nylän: 37½ 15½ 6 2 gift

59. Giöks GMR 1800
Henric Hielt
erhölt afskied med Rotans tilstånd genom byte vid Recruteringen den 13 Martii 1797. I stället samma dag antagen och approberad Legokarlen
Carl Ek Carelare 25 3¼ 5 9 gift

59. Giöks GMR 1804
Carl Ek Carelare 29 7¼ 5 9 gift

FLFK 1810-1812
59. Carl Ek Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808. Attest
till och med d: 10. Återkommen d: 30 Julii 1808.

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.189, Göks Bohl, Lill Göks
Sold. Carl Ek 1775
Hust. Sophia Johannis 21.3.1775
Dot. Maria Christ: Caroli 1798
Son Carolus Caroli 1800
Dot. Anna Soph: Caroli 1803
Dot. Gustava Caroli 1806
Dot. Elisabeth 1809 +1811
(Carl återkom från kriget och familjen bodde kvar i torpet ännu 1812)

Sammanfattning
59. Göks
Simon Simonsson Giök 1712-8.6.1726
Hindrich Jöransson Giök 8.6.1726-5.6.1749 Död
Johan Giök 20.12.1749-1757 Fången i Pommern
Casper Giök 6.4.1767-27.6.1778
Henric Hielt 30.6.1778-13.3.1797
Carl Ek 13.3.1797-17.9.1809 Överlevde kriget