DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC058 Bollstad

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Bollstad: Hinrich Mårtensson Grännas, Hinrich Larsson Pällas, Bäcks: Lars Pärsson

58. Bohlstad GMR 1726
Johan Thore Reval 18 1 gift
nylegd, af Rothan praesenterat d: 4 Marti 1724

58. Bållstad GMR 1735
Johan Thore
druncknat d: 3 nov: 1732, i stället af Rotan praesenterad d: 18 Maii 1734 drängen
Erich Rosengren Nyland 25 1½ ogift
Commenderad uti Friedrichshamn

58. MR 1743
vacant
Karlen död 1742

58. Bålsta GMR 1747
Erik Rosengren
död blefwen d: 31 octobr: 1741, i stället har Rotan praesenterad d: 26 Martij 1742 Lego Karl:
Hans Rosenblad
hwilken samma åhr d: 12 aug: igenom döden afgådt
vacant

58. Bållstad BCMR 1758
Hindrich Hurtig Nyl: 28 8 gift
Commenderad til Pommern

58. Bålsta GMR 1767
Emanuel Segersvärd
antagen till volonteur år 1747 den 27 Novembr: som år 1749 afgådt til volont: utan N:o den 5 aprill, i stället samma år den 20 Decembr: antagen
Hinric Hurtig Nyl: 37 17 gift

58. Bollstad GMR 1778
Hinric Hurtig
förafskiedad vid Besichtings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773. Samma år den 26 aprill i stället antagen Legokarlen
Michel Bollstedt Nyl: 27 5 gift

58. Bollstad GMR 1782
Michell Bollstedt Nylänning 39 9 5 7 gift

58. Bollstad GMR 1785
Michel Bollstedt Nyl: 34 ! 12 5 7 gift
(åldern borde varit 42)

58. Bollstad saknas i GMR 1790

58. Bollstad GMR 1795
Abel Tall Nylänninge 28½ 6¾ 5 7 gift

58. Bollstad GMR 1800
Abel Tall Nylänninge 35 13⅓ 5 7 gift

58. Bollstad GMR 1804
Abell Tall Nylänning 39 17⅓ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
58. Abel Tall Inga anmärkningar

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.161, Bollstad Bohl, Grännes
Sold. Abel Tall 1765
Hust. Caisa Pettersdr. 1750
Dott. q.p. Anna Abelsdr. 1790
S. Gabriel Abelsson 1795
son Carl Henric oäkta 1810
(Abel återkom från kriget och familjen bodde kvar i torpet ännu 1812.)

Sammanfattning
58. Bollstad
Johan Thore 4.3.1724-3.11.1732 Drunknat
Erich Rosengren 18.5.1734-31-10.1741 Död i fält
Hans Rosenblad 26.3.1742-12.8.1742 Död i fält
vakant 12.8.1724-27.11.1747
Emanuel Segersvärd 27.11.1747-5.4.1749 volontär
Hinric Hurtig 20.12.1749-9.3.1773
Michel Bollstedt 26.4.1773-10.2.1788 Död
Abel Tall 0.2.1788-17.9.1809 Överledve kriget