DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC057 Bollstad

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Bollstad: Johan Nielsson, Sigfred Thomasson Nikus, Anders Sigfredsson Mattas

57. Bålsta GMR 1712
Johan Ersson Nikus

57. Bållstad GMR 1720
Johan Nickus Nyland 28 10 ogift

57. Bollstad GMR 1726
Johan Nickus
bekommit deß afskied wid General Munstringen på Rådmans Öhn d: 10 octobr: 1721, I stället praesenterat d: 4 Octobr: 1724 Lego Karlen
Johan Finne Nyland 23 1 gift

57. Bållstad GMR 1735
Joh: Finne
död d: 6 Martij 1729, i stället har Rotan praesenterat d: 8? Sept: samma åhr drängen
Hans Bollström Nyland 26 5½ gift

57. EMR 1743
Erich Åberg - 27 2½ -

57. Bålsta GMR 1747
Hans Bålström
omkommit I Siön d: 27 Maj 1740, i stället har Rotan praesenterad d: 24 aprill 1741 Lego Karl:
Erick Åberg Nyland 30 6 gift

57. Bållstad BCMR 1758
Erich Åberg Nyland 40 16 gift
Blir stående

57. Bålsta GMR 1767
Eric Åberg
fådt afskied år 1761 den 14 Maji, i stället år 1762 den 10 Martii antagen
Matts Bollström Nyl: 24 5 gift

57. Bollstad GMR 1778
Matts Bollström Nyl: 35 16 gift

57. Bollstad GMR 1782
Matts Bollström Nylänning 39 20 5 6 gift
Liten, oansenlig, får afsked

57. Bollstad GMR 1785
Matts Bollström
den 23 Julii 1782 är i stället hit flyttad ifrån N:o 36 af detta Compagnie
vice Corp:
Henric Zvegberg Nyl: 26 7 5 7 ogift

57. Bollstad saknas i GMR 1790

57. Bollstad GMR 1795
Henric Sveigberg
Transporterad den 17 Februarii 1790. I stället insatt samma dag Rotans approberade Reserve
Eric Boll Nylän: 34½ 4½ 5 7 gift

57. Bollstad GMR 1800
Eric Boll Nylänninge 39½ 11½ 5 7 gift

57. Bollstad GMR 1804
Erik Boll Nylänning 43½ 15¼ 5 7 gift

Vargeringsrullan 1806
29. Gustaf Giök insatt till Soldat den 11 aug: 1805 för Rotan N:o 57

FLFK 1810-1812
57. Gust: Gjök Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii 1808. Attest
till och med d: 10 S:M:

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.167, Bollstad Bohl, Bollstad Torpen
Sold. Gustaf Gök 1778
H. Maija Lena Erici 1778
D. Maija Lovisa Gustavi 1801
S. Henric Gustafsson 1806
Son Carl Gustaf 1810
(Gustaf återkom från kriget. Familjen bodde kvar på torpet ännu 1812. Den förre soldaten Eric Boll dog 1805.)

Sammanfattning
57. Bollstad
Johan Ersson Nickus 1710-10.101721
Johan Finne 4.10.1724-6.3.1729 Död
Hans Bollström 8.9.1729-27.5.1740 Omkommit i sjön
Eric Åberg 24.4.1741-14.5.1761
Matts Bollström 10.3.1762-3.7.1782
Henric Zveigberg 23.7.1782-17.2.1790
Eric Boll 17.2.1790-1805 Död
Gustaf Gök 11.8.1805-17.9.1809 Överlevde kriget