DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC056 Krejans

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Krejans: Mårten Larsson, Purnus: Hindrich Johansson, Kalans: H: Johan Monsenius

56. Kräjans GMR 1720
Ab(r)aham Safwerin Cajana 31 2¾ gift

56. Kräijans GMR 1726
Abram Saverin
bekommit deß afskied sedan sidsta General Munstringen d: 12 Nov: 1721.
I rotan warit 1 hemman öde såm för 2:ne åhr sedan är uptagit, och kommit i Bruk, 1 hemman ännu i öde, 1 do: warit länge uti Bruk, Såldat anskaffas med det giörligaste.

56. Kräjans GMR 1735
Anders Kalberg Tafwastel: 33 13 -
Lego Karl, af Rotan praesenterat d: 26 Martj 1729.
(tjänsteåren verkar inte stämma)

56. MR 1743
vacant
Karlen död 1742

56. Kreijans GMR 1747
Anders Kälberg
bekommit Interims afsked d: 12 Sept:br 1739, i stället har Rotan praesenterad d: 16 aprill 1740 drengen
Erik Kalström
som d: 5 Aug: 1742 död blifwit, åhr 1747 d: 16 Maij har Rotan stält Lego Karl:
Erik Klemetson Kalström Lapmarken 30 - gift

56. Kreijans BCMR 1758
Erich Kallström Lappmarck 40 11 gift
Commenderad til Pommern

56. Kräijans GMR 1767
Eric Kallström
dödt år 1758 d: 8 Maji. I stället år 1759 den 23 Martii antagen
Johan Kallberg Nyl: 32 8 gift

56. Krejians GMR 1778
Johan Kallberg
förafskiedad vid Besichtnings och Cassations Munstringen den 9 Martii 1773. I stället samma år den 30 aprill hit flyttad ifrån N:o 44 Vollontairen
Johan Willhelm Nordberg
hvilcken den 30 Junii 1777 blef befordrad till 2dre Corporals lön och transporterad till N:o 25. Samma dag i stället hit flyttad Vollontairen ifrån N:o 35
Carl Gustav Nordberg - - - -

56. Kreijans GMR 1782
Vollontairen
Carl Gust: Nordberg
den 19 December 1781 herifrån befordrad till 1° Corporals Lön och N:o 17 vid detta Compagnie. S:D: i stället antagen såsom mindre Årig Vollontair
Johan Fredric Schytz Nyl: 13 ⁷⁄₁₂ - - -

56. Kreijans GMR 1785
Johan Friedric Schytz - 16 3 ⁷⁄₁₂ - - -
Icke låtit höra af sig; utstrykes.

56. Krejans saknas i GMR 1790

56. Kreijans GMR 1795
Henric Blom Nylän: 32½ 6⅙ 5 7 gift

56. Kreijans GMR 1800
Henric Blom Nylänning 39 12 5 7 gift

56. Kreijans GMR 1804
Henrick Blom Nylänning 43 16 5 7 gift

FLFK 1810-1812
56. Hend: Blom Återkommen från Grätzvackten vid Abborfors d: 3
Martii 1808

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.302, Backa Bohl, Kreijars Nederhemman
Sold. Henric Blom 1762
Hust. Anna Jacobi 1758
Son Henricus Henrici 1794
Dr. Gustava Henrici 1797
(Henric återkom från kriget och familjen bodde kvar på torpet ännu 1812)

Sammanfattning
56. Krejans
Abraham Saverin 1717-12.11.1721
Anders Kalberg 26.3.1729-12.9.1739
Erik Kalström 16.4.1740-5.8.1742 Död i fält
Eric Klemetssom Kalström 16.5.1747-8.5.1758 Död i fält
Johan Kallberg 23.3.1759-9.3.1773
Johan Wilhelm Nordberg 30.4.1773-30.6.1777 minderårig, till N:o 25
Carl Gustav Nordberg 30.6.1777-19.12.1781 till korpral för N:o 17
Johan Fredric Schytz 19.12.1781-28.6.1785 avförd
Henric Blom 0.4.1789-17.9.1809 Överlevde kriget