DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC055 Backa

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Backa: Elisabetha Enkia, Karskog: Ambrosius Mårtensson, Gåsarv: Claes Andersson

55. Backby el: Backa GMR 1726
Matts Båkfeldt Tafwastland 23 2½ gift
nylegd, af Rothan presenterat d: 8 Junii 1722

55. Backa GMR 1735
Mattz Bookfeldt Tafwastel: 33 13 gift

55. MR 1743
vacant
Karl död 1742

55. Backa GMR 1747
Matz Bockfeldt
död blefwen d: 17 Nov: 1741, i hwars ställe Rotan praesenterad d: 26 Marti 1742 Lego Karl:
Tomas Gåsström
hwilken igenom döden afgådt Samma åhr d: 26 Aug:
vacant

55. Backa BCMR 1758
Petter Rosengren Nyland 31 10 gift
Commenderad til Pommern

55. Backa GMR 1767
Petter Rosengren
antagen år 1748 den 15 Febr: fådt afskied år 1761 den 14 Maji, i stället år 1762 d: 10 Martii antagen
Hinric Backström Nyl: 26 5 gift

55. Backa GMR 1778
Hinric Backström Nyl: 37 16 gift

55. Backa GMR 1782
Hinric Backström Nylänning 41 20 6 - gift

55. Backa GMR 1785
Henric Backström Nyl: 44 23 6 - gift

55. Backa saknas i GMR 1790

55. Backa GMR 1795
Henric Backström Nyl: 52½ 33 6 - gift
Bevistat sista Kriget, tjent ganska berömligt, får afskied i anseende till dess Ålder och Kraslighet, samt anmäles till underhåll.

55. Backa GMR 1800
Henric Backström
erhölt afskied den 26 Junij 1795 vid General Munstringen å Helsingmalm. Rotan nu Vacant för Kongl: Stats värket

55. Backa GMR 1804
Vacant för Kongl: Stads vercket

Vargeringsrulla 1806
28. Anders Remm införd till Soldat den 10 aug: 1805 för Rotan N:o 55

FLFK 1810-1812
55. And: Remm Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii Aflönt med
d: 10 S.M. Återkom d: 3 Julii 1808

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.178, Tjusterby Bohl, Gåsarf Torpen
Sold. Anders Rem 31.10.1774
Hust. Margareta Erici 1776
Son Johannes Andreæ 1798
Dot. Christina Andreæ 1800 +1808
Dot. Maria Andreæ 1804 +1808
(Anders överlevde kriget. Familjen bodde kvar i Gåsarv till 1811 och flyttade sedan till Karskog.)

Sammanfattning
55. Backa
Matts Båkfeldt 8.6.1722-17.11.1741 Död i fält
Tomas Gåsström 26.3.1742-26.8.1742 Död i fält
vakant 26.8.1742-15.2.1748
Petter Rosengren 15.2.1748-14.5.1761
Henric Backström 10.3.1762-26.6.1795
vakant för Statsverket 26.6.1795-10.8..1805
Anders Remm 10.8.1805-17.9.1809 Överlevde kriget