DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC054 Skinnars

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Skinnars: Mårten Mattsson, Erich Michelsson, Gästans: Mårten Hindersson

54. Skinnars GMR 1712
Johan Jacobson Giästas

54. Skinnars GMR 1720
Johan Giästas Nyland 29 10 gift Skoma(ka)re

54. Skinnars GMR 1726
Johan Giest
till Corporal d: 10 Novembr: 1721 sampt N:o 23, i stället sattes på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens De Regemente
Jöns Willman Östergiötland 33 12 ogift
Karlen permitterad till Swerige åhr 1724, om deß återhämtande afgår bref till H: landshöfdingen uti orten.

54. Skinnars GMR 1735
Jöns Willman
bekommit afskied under deß hafde Permission i Swerige d: 18 Nov: 1724, i stället har Rotan Praesent: d: 10 Sept: 1729 drängen
Joh: Kurckfeldt Åbo Lähn 26 6 -
Commenderad uti Friedrichshamn

54. EMR 1743
vacant
den förra död, vacant, monderingen tages til Compagniet.

54. Skinnars GMR 1747
Johan Kurckfeldt
död blefwen d: 20 octobr: 1741, i stället har Rotan present: wed Recreuteringen i Helsingfors d: 26 Marti 1742 Lego Karl:
Erik Kårkman
hwilken samma år d: 24 aug: genom döden afgådt, i hwars ställe Rotan åhr 1747 d: 16 Maij wed Recreuteringen i Hellsingfors presenterad Lego Karl:
Johan Gestberg Nyland 27 - ogift

54. Skinnars BCMR 1758
Johan Gestberg Nyl: 37 11 gift
Commenderad til Pommern

54. Skinnars GMR 1767
Johan Gestberg
dödt 1758 d: 8 Maji, i stället samma år den 15 aug: antagen
Johan Kurckfeldt
dödt år 1762 den 26 octobr: i stället år 1766 d: 13 Septembr: antagen
Abraham Kurckfeldt Nylänning 23 1 gift

54. Kynnars (sic!) GMR 1778
Abraham Kurckfeldt född i Nyland 34 12 gift

54. Skinnars GMR 1782
Abraham Kurckfeldt Nylänning 38 16 5 8 gift

54. Skinnars GMR 1785
Abraham Kurckfeldt Nyl: 41 19 5 8 gift
Commenderad på Sveaborg

54. Skinnars saknas i GMR 1790

54. Skinnars GMR 1795
Abraham Kurckfält Ny: 44½ 27½ 5 8 gift
Gammal Sjuklig, får Afskied

54. Skinnars GMR 1800
Abraham Kurckfäldt
erhölt afskied den 26 Junij 1795. I stället antagen och approberad den 12 Februarij 1796 drengen
Adam Skytt
rymd den 9 Augusti 1796. I stället antagen och approberad den 13 Martij 1797 Lego Karlen
Abraham Roth Nylän: 26 3 5 9 gift

54. Skinnars GMR 1804
Abraham Roht Nylänning 30 7 5 9 gift

FLFK 1810-1812
54. Abraham Roth Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii Aflönt med
d: 10 S.M. Återkom d: 3 Julii 1808

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.54, Qvarnby Bohl, Soldaten
Abraham Roth (överstr.) 1773
Enk. Helena Samuelis 1772
D. Maria 1799
S. Naphtal Abrahami 1801
S. Carolus Abrahami 1804
D. Sophia Abrahami 1807
(Abraham återkom inte från kriget. Änkan med barnen bodde kvar på torpet ännu 1812.)

Sammanfattning
54. Skinnars
Johan Jacobsson Giästas (Giest) 1710-10.11.1721 till korpral på N:o 23
Jöns Willman 10.11.1721-18.11.1724
Johan Kurckfeldt 10.9.1729-20.10.1741 Död i fält
Erik Kårkman 26.3.1742-24.8.1742 Död i fält
Johan Gestberg 16.5.1747-8.5.1758 Död i fält
Johan Kurckfeldt 15.8.1758-26.10.1762 Död i fält
Abraham Kurckfeldt 13.9.1766-26.6.1795
Adam Skytt 12.2.1796-9.8.1796 Rymd
Abraham Roth 13.3.1797-1808/1809 Död i fält