DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC053 Kvarnby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Kvarnby: Johan Bertilsson Giästgifwar, Johan Hindersson Mellangård, Johan Ersson Tullnär

53. Qwarnby GMR 1712
vacant

53. Qwarnby GMR 1720
vacant

53. Qwarnby GMR 1726
- - - - -
Rotan utfattig

53. Qwarnby GMR 1735
Isack Qwanberg Nyland 27 6½ gift
Lego Karl, af Rotan praesent: d: 26 Marti 1729.
Commenderad uti Friedrichshamn

53. MR 1743
Isach Qvarnberg - 35 14½ -

53. Quarnby GMR 1747
Isak Quarnberg Nyland 39 18½ gift
Karlen har förwisnad hand, bräcklig, får afskied.

53. Qwarnby BCMR 1758
Sigfred Forssman Nyl: 28 8 gift
Commenderad til Pommern

53. Qvarnby GMR 1767
Isac Qvarnberg
i stället år 1750 den 10 Decembr: antagen
Sigfred Forssman Nyl: 37 17 gift

53. Qvarnby GMR 1778
Sigfried Forsman Nyl: 48 28 gift
Gammal ock Krasslig, får uppå begiäran Afskied.

53. Qvarnby GMR 1782
Sigfred Forsman
den 30 Junii 1778, i stället insatt Approberade Vargerings Karlen från Vargerings Nummern 27
Hinric Svan Nylänning 25 4 5 8 ogift

53. Qvarnby GMR 1785
Henric Svan Nyl: 29 7 5 8 gift

53. Kvarnby saknas i GMR 1790

53. Qvarnby GMR 1795
Henric Svahn Nyl: 35½ 15½ 5 8 gift

53. Qvarnby GMR 1800
vice Corporal
Henric Svan Nylänninge 42½ 22 5 8 gift

53. Qvarnby GMR 1804
v: Corporal
Henrik Svan Nylänning 46¼ 26 5 8 gift

FLFK 1810-1812
53. Hendr: Svahn Commenderad till Uleåborg d: 7 Martii Aflönt med
d: 10 S.M. Återkom d: 3 Julii 1808

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.59, Qvarnby Torpen, Soldate Torpet
V: Corp: Henric Svan (överstr.) 1757
Hust. Catharina Georgii 1755
Dot. Maria Christ. Henricii 1779
S. Gustavus Henricii 1796
Dott. Greta Henricii 1787
Dr. Ulrica Henricii 1781
(Henric återkom inte från kriget. Änkan bodde kvar på torpet med yngsta dottern ännu 1812. De övriga barnen flyttade.)

Sammanfattning
53. Kvarnby
vakant 1712-26.3.1729 Rotan fattig
Isac Qvarnberg 26.3.1729-3.9.1747
Sigfred Forsman 10.12.1750-30.6.1778
Henric Svahn 30.6.1778-1808/1809 Död i fält