DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC052 Tupala

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Tupala: Anders Mattsson, Tjusterby: Johan Sigfredsson, Dansbacka: Johan Simonsson brukas till höslag under gården

52. Tuppala GMR 1720
Bertill Stilla Nyland 29 10 ogift

52. Tuppala GMR 1726
Bertil Stilla
avangerat till Corporal d: 10 Novemb: 1721 och N:o 87 och i stället sattes den på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721 hjt Transport: af H: Gref Ferssens De Reg:te
Niclas Dunder Wermland 25 4 gift

52. Tupala GMR 1735
Nils Dunder Wärmel: 35 14 gift

52. MR 1743
Niclas Dunder - 43 22 -

52. Tupala GMR 1747
Nicklas Dunder Wermland 47 26 gift

52. Tupala BCMR 1758
Anders ToppCrona Nyl: 27 4 gift
Commenderad til Pommern

52. Tupala GMR 1767
Nichlas Dunder
fådt afskied 1754 den 20 Februarii, i stället samma dag antagen
Anders TuppCrona
fången år 1757 och derifrån eij återkommit, i stället år 1767 d: 19 aprill antagen
Johan TuppCrona Nyl: 28⁵⁄₁₂ ⁵⁄₁₂ gift

52. Tupala GMR 1778
Johan TuppKrona Nyl: 39 11 gift

52. Tupala GMR 1782
Johan Tuppkrona - 43 15 5 7 gift

52. Tupala GMR 1785
Johan Tuppkrona
Död blefven den 28 October 1784; den 30 i samma månad hit i stället insatter för detta Soldaten för N:o 92
Eric Åhlström Nylän: 50 28 5 10 gift
Fången i Pommern År 1759: hvarest han genast blef tvungen att i Preyssen tiena som Soldat till Julii Månad År 1784; då han med berömligt afskied återkom hit.
Approberes och får tjena så länge han förmår i anseende till Sitt Hedrande afkjed utur Preussiska Krigs tjensten.

52. Tupala GMR 1790
Johan Tupp Nyl: 30 1 5 8 ogift

52. Tupala GMR 1795
Johan Tupp Nylän: 35½ 6½ 5 8 gift

52. Tupala GMR 1800
Johan Tupp Nylänning 40 17¼ 5 9 gift

52. Tupala GMR 1804
Johan Tupp Nylänning 44 21¼ 5 9 gift

FLFK 1810-1812
52. Joh: Tupp Tillsjuknad d: 20 Junii. Aflönt till och med S. D.
hvarunder 2. dag: med 9 ß. Återkommen d. 26 Julii
aflönt f: och med S.D.

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.289, Tupula Bohl, Tupala
Sold. Johan Tupp (överstr.) 30.9.1760
Hust: Christina Joh:nis 25.5.1771
Son Johannes Joh:nis 1791
(Johan återvände aldrig från kriget. Änkan bodde kvar på torpet ännu 1812 medan sonen flyttat ut par år innan.)

Sammanfattning
52. Tupala
Bertil Stilla 1710-10.11.1721 till korpral på N:o 87
Niclas Dunder 10.11.1721-20.2.1754
Anders TuppCrona 20.2.1754-1757 Fången i Pommern
Johan Tuppcrona 19.4.1767-28.10.1784 Död
Eric Åhlström 30-10.1784-1788 Död i fält
Johan Tupp 1789-1808/1809 Död i fält