DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Ingå kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Ingå kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

NyIR IngC051 Nyby

Nylands infanteriregemente, Ingå kompani, Sjundeå, Nyland

Rotebönderna 1735: Nyby: Johan Mattsson, Gårdskulla: Hindrich Samuelsson Håfwen, Hindrich Gustafsson Gässas

51. Nyby GMR 1726
Carl Nygren Ljfland 22 2½ gift
nylegd, af Rothan praesenterat d: 8 Junii 1722

51. Nyby GMR 1735
Carl Nygren Lifland 32 13 gift

51. MR 1743
Anders Nyman - 29 1½ -

51. Nyby GMR 1747
Carl Nygren
död blifwit d: 16 Novemb: 1741, i stället har Rotan presenterad d: 26 Marti 1742 wed Recreuteringen i Helsingfors Lego Karl:
Anders Nyman Tavastl: 32 5 gift

51. Nyby BCMR 1758
Erich Nyström Nyl: 25 6 gift
Commenderad til Pommern

51. Nyby GMR 1767
Anders Nyman
fådt afskied år 1750 den 11 Januarii, i stället år 1752 d: 30 octobr: antagen
Eric Nyström Nyl: 34 15 gift

51. Nyby GMR 1778
Eric Nyström Nyl: 45 26 gift
Befordradt till Corporal med Lön den 4 octobr: 1767 och bivistat hela Pommerska Kriget.

51. Nyby GMR 1782
Corporal
Eric Nyström Nylän: 49 30 6 - gift
Siuk i Landet

51. Nyby GMR 1785
Pr: Corp:
Eric Nyström Nyl: 52 33 6 - gift

51. Nyby saknas i GMR 1790

51. Nyby GMR 1795
Eric Biörck Nylän: 36½ 6 5 7 gift

51. Nyby GMR 1800
Eric Biörck Nylänninge 42 11¼ 5 7 gift

51. Nyby GMR 1804
Erik Björk Nylänninge 46 14¼ 5 7 gift

FLFK 1810-1812
51. Eric Björk (inga anmärkningar)

Sjundeå KB 1807-1812, Pag.290, Tupala Bohl, Tupala Nyby
Sold. Eric Björck 6.5.1759
Hust. Marg: Mathiæ 1765
Son Johannes Erici 1788
Son Ericus Erici 1792
Dot. Margaretha Erici 1797
(Eric återkom från kriget och familjen bodde kvar på torpet till 1812 då de flyttade till Björkens torp, underlydande Svedja gård.)

Sammanfattning
51. Nyby
Carl Nygren 8.6.1722-16.11.1741 Död i fält
Anders Nyman 26.3.1742-11.1.1750
Eric Nyström 30.10.1752-1788/1789 Korpral, död i fält?
Eric Mattsson Björck 1789-17.9.1809 Överlevde kriget